Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 43/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o výměně nót mezi velvyslanectvím Československé socialistické republiky v Sofii a ministerstvem zahraničních věcí Bulharské lidové republiky o ujednání o provádění Smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských a trestních sjednané mezi oběma zeměmi v Praze dne 13. dubna 1954

Částka 25/1963
Platnost od 13.06.1963
Účinnost od 01.03.1963
Zrušeno k 06.01.1978 (3/1978 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

43.

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 17. května 1963

o výměně nót mezi velvyslanectvím Československé socialistické republiky v Sofii a ministerstvem zahraničních věcí Bulharské lidové republiky o ujednání o provádění Smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských a trestních sjednané mezi oběma zeměmi v Praze dne 13. dubna 1954

Dne 18. února 1963 bylo v Sofii výměnou nót sjednáno ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o provádění Smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských a trestních sjednané mezi oběma zeměmi v Praze dne 13. dubna 1954.

Ujednání vstoupilo v platnost dnem 1. března 1963.

Znění nóty velvyslanectví Československé socialistické republiky a český překlad nóty ministerstva zahraničních věcí Bulharské lidové republiky se vyhlašují současně.

První náměstek ministra: dr. Gregor v. r.

Nóta velvyslanectví Československé socialistické republiky v Sofii ministerstvu zahraničních věcí Bulharské lidové republiky

Velvyslanectví Československé socialistické republiky v Sofii projevuje úctu ministerstvu zahraničních věcí Bulharské lidové republiky a má čest potvrdit, že se vláda Československé socialistické republiky a vláda Bulharské lidové republiky za účelem hladkého provádění Smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských a trestních sjednané mezi oběma zeměmi v Praze dne 13. dubna 1954 dohodly na těchto opatřeních:

1. Soudy a prokuratury obou smluvních stran se budou při poskytování právní pomoci ve věcech občanských a trestních stýkat prostřednictvím svých ústředních orgánů - ministerstev spravedlnosti a generálních prokuratur, které zajistí řízení u soudů a prokuratur ve své zemi.

2. Návrh na povolení výkonu rozhodnutí uvedených v článku 49 Smlouvy podaný spolu s návrhem na uznání rozhodnutí nebo podaný samostatně bude považován současně i za návrh na výkon exekuce a smluvní strany zajistí, aby exekuce byla v tomto případě prováděna z úřední moci.

3. Pokud bude exekuce prováděna za účelem získání výživného pro nezletilé osoby, smluvní strany zajistí, aby finanční prostředky exekucí získané, jakož i finanční prostředky osobou povinnou dobrovolně složené byly v rámci běžného platebního styku platného mezi oběma zeměmi bez zvláštní žádosti a v době co nejkratší převedeny do smluvního státu, na jehož území oprávněná osoba žije.

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Bulharské lidové republiky se dohodly, že tato nóta spolu s nótou ministerstva zahraničních věcí Bulharské lidové republiky totožného obsahu tvoří ujednání mezi oběma smluvními stranami o provádění Smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských a trestních podepsané v Praze dne 13. dubna 1954 a že toto ujednání vstoupí v platnost dnem 1. března 1963.

Velvyslanectví Československé socialistické republiky používá této příležitosti, aby znovu ujistilo ministerstvo zahraničních věcí o své hluboké úctě.

V Sofii dne 14. února 1963.

Ministerstvo zahraničních věcí Bulharské lidové republiky

Sofie

Překlad nóty ministerstva zahraničních věcí Bulharské lidové republiky velvyslanectví Československé socialistické republiky v Sofii

Ministerstvo zahraničních věcí Bulharské lidové republiky

Ministerstvo zahraničních věcí Bulharské lidové republiky vyjadřuje svou úctu velvyslanectví Československé socialistické republiky a má čest potvrdit, že se vláda Bulharské lidové republiky a vláda Československé socialistické republiky za účelem hladkého provádění Smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských a trestních sjednané mezi oběma zeměmi v Praze dne 13. dubna 1954 dohodly na těchto opatřeních:

1. Soudy a prokuratury obou smluvních stran se budou při poskytování právní pomoci ve věcech občanských a trestních stýkat prostřednictvím svých ústředních orgánů - ministerstev spravedlnosti a generálních prokuratur, které zajistí řízení u soudů a prokuratur ve své zemi.

2. Návrh na povolení výkonu rozhodnutí uvedených v článku 49 Smlouvy podaný spolu s návrhem na uznání rozhodnutí anebo podaný samostatně bude považován současně i za návrh na výkon exekuce a smluvní strany zajistí, aby exekuce byla v tomto případě prováděna z úřední moci.

3. Pokud bude exekuce prováděna za účelem získání výživného pro nezletilé osoby, smluvní strany zajistí, aby finanční prostředky exekucí získané, jakož i finanční prostředky osobou povinnou dobrovolně složené byly v rámci běžného platebního styku platného mezi oběma zeměmi bez zvláštní žádosti a v době co nejkratší převedeny do smluvního státu, na jehož území oprávněná osoba žije.

Vláda Bulharské lidové republiky a vláda Československé socialistické republiky se dohodly, že tato nóta spolu s nótou velvyslanectví Československé socialistické republiky v Sofii totožného obsahu tvoří ujednání mezi oběma smluvními stranami o provádění Smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských a trestních podepsané v Praze dne 13. dubna 1954 a vstupuje v platnost dnem 1. března 1963.

Ministerstvo zahraničních věcí Bulharské lidové republiky používá této příležitosti, aby ujistilo velvyslanectví o své hluboké úctě.

V Sofii dne 18. února 1963.

Velvyslanectví Československé socialistické republiky

Sofie

Přesunout nahoru