Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 39/1963 Sb.Vyhláška předsedy Státního úřadu sociálního zabezpečení o zrušení vyhlášky č. 63/1960 Sb., kterou se upravuje rozhodování o některých dalších dávek důchodového zabezpečení (pojištění) národními výbory Jihomoravského kraje

Částka 22/1963
Platnost od 27.05.1963
Účinnost od 01.06.1963
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

39.

VYHLÁŠKA

Předsedy Státního úřadu sociálního zabezpečení

ze dne 15. května 1963

o zrušení vyhlášky č. 63/1960 Sb., kterou se upravuje rozhodování o některých dalších dávkách důchodového zabezpečení (pojištění) národními výbory Jihomoravského kraje

Předseda Státního úřadu sociálního zabezpečení stanoví v dohodě se zúčastněnými ministry, Jihomoravským krajským národním výborem a s Ústřední radou odborů podle § 69 odst. 1 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 41/1958 Sb., a podle § 75 odst. 4 zákona č. 32/1962 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků:


§ 1

Zrušuje se vyhláška č. 63/1960 Sb., kterou se upravuje rozhodování o některých dalších dávkách důchodového zabezpečení (pojištění) národními výbory Jihomoravského kraje; národní výbory tohoto kraje rozhodují proto ve věcech důchodového zabezpečení družstevních rolníků a ve věcech důchodového pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících ve stejném rozsahu jako národní výbory v ostatních krajích. *)


§ 2

Bylo-li proti rozhodnutí národního výboru, vydanému podle vyhlášky č. 63/1960 Sb. před 1. červnem 1963, podáno odvolání, rozhodne o něm národní výbor nejblíže vyššího stupně, i když vydané rozhodnutí se týká věci, v níž od uvedeného dne rozhoduje Státní úřad sociálního zabezpečení.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1963.


Předseda: Vlasák v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhlášky č. 151/1960 Sb. a č. 84/1962 Sb.

Přesunout nahoru