Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 31/1963 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se doplňuje statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a Bratislavě

Částka 17/1963
Platnost od 05.04.1963
Účinnost od 05.04.1963
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

31

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství a kultury

ze dne 4. dubna 1963,

kterou se doplňuje statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a Bratislavě

Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě se Státní plánovací komisí podle § 17 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1956 Sb.:


Čl. I

Ustanovení § 4 odst. 2 vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 96/1961 Sb., kterou se vydává statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a Bratislavě zní:

"(2) Instituty dále organizují:

a) tříleté ucelené studium otázek řízení a plánování národního hospodářství pro vybrané pracovníky z praxe s ukončeným středoškolským vzděláním nebo výjimečně jiným vzděláním, které v souhrnu s dlouholetou úspěšnou praxí dává předpoklady k tomuto studiu, přičemž absolventi tohoto studia, kteří s úspěchem vykonají státní závěrečnou zkoušku, dosáhnou kvalifikace "promovaného ekonoma";

b) ekonomické studium pro absolventy vysokých škol technického směru; absolventi tohoto studia, kteří s úspěchem vykonají státní závěrečnou zkoušku, dosáhnou kvalifikace "promovaného ekonoma";

c) krátkodobé účelové kursy a semináře se speciálním zaměřením podle aktuálních potřeb národního hospodářství pro vybrané pracovníky příslušných úseků praxe bez ohledu na jejich předchozí vzdělání;

d) speciální jazykové studium zaměřené především na bezpečné ovládání národohospodářské terminologie."


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


První náměstek ministra: Křístek v. r.

Přesunout nahoru