Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 25/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zdanění silničních vozidel používaných při mezinárodní přepravě cestujících, Úmluvě o zdanění silničních vozidel pro soukromé používání v mezinárodní dopravě a Úmluvě o zdanění silničních vozidel používaných při mezinárodní přepravě zboží

Částka 13/1963
Platnost od 19.03.1963
Účinnost od 30.09.1962
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

25.

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 15. února 1963

o Úmluvě o zdanění silničních vozidel používaných při mezinárodní přepravě cestujících, Úmluvě o zdanění silničních vozidel pro soukromé používání v mezinárodní dopravě a Úmluvě o zdanění silničních vozidel používaných při mezinárodní přepravě zboží


Dne 2. července 1962 byly odevzdány generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů listiny o přístupu Československé socialistické republiky

1. k Úmluvě o zdanění silničních vozidel používaných při mezinárodní přepravě cestujících sjednané v Ženevě dne 14. prosince 1956, s výhradou k článku 9, obsahujícímu ustanovení o řešení sporů,

2. k Úmluvě o zdanění silničních vozidel pro soukromé používání v mezinárodní dopravě sjednané v Ženevě dne 18. května 1956, s výhradou k článku 10, obsahujícímu ustanovení o řešení sporů a

3. k Úmluvě o zdanění silničních vozidel používaných při mezinárodní přepravě zboží sjednané v Ženevě dne 14. prosince 1956, s výhradou k článku 9, obsahujícímu ustanovení o řešení sporů.

Uvedené Úmluvy vstoupily pro Československou socialistickou republiku v platnost dnem 30. září 1962.


Znění Úmluv spolu s českým překladem je k nahlédnutí na ministerstvu zahraničních věcí.


David v. r.

Přesunout nahoru