Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 21/1963 Sb.Vyhláška ministerstva chemického průmyslu, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru

Částka 11/1963
Platnost od 28.02.1963
Účinnost od 28.02.1963
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

Čl. I (§ 14a - § 14c)

21.

VYHLÁŠKA

Ministerstva chemického průmyslu

ze dne 14. února 1963,

kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru

Ministerstvo chemického průmyslu v dohodě s ministerstvem spotřebního průmyslu a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:


Čl. I

Vyhláška ministerstva chemického průmyslu č. 171/1958 Ú. l., *) kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru, se doplňuje takto:

Za § 14 se vkládají, včetně nadpisu, ustanovení § 14 a) až c) tohoto znění:

"Postup při přejímce a majetkové sankce z odpovědnosti za vady, způsobené pruhovitostí umělého viskózového a polyamidového hedvábí.

§ 14 a

Kvalita viskózového hedvábí a polyamidového hedvábí se co do pruhovitosti zjišťuje při přejímce u odběratele podle schválených etalonů a vypracované zkušební metody.

§ 14 b

(1) Při zjištění vad spočívajících v tom, že hedvábí v dodané zásilce pruhuje (tj. při zjištění závadné pruhovitosti, která neodpovídá klasifikačnímu označení dodané zásilky), platí:

a) u dodávek viskózového hedvábí

- při zjištění pruhovitosti II. klasifikační třídy u hedvábí označeného dodavatelem jako I. jakostní třída, poskytne dodavatel slevu ve výši 30 % cenového rozdílu mezi I. a II. jakostní třídou příslušného titru,

- při zjištění pruhovitosti III. klasifikační třídy u hedvábí označeného dodavatelem jako II. jakostní třída, poskytne dodavatel slevu ve výši 30 % cenového rozdílu mezi II. a III. jakostní třídou příslušného titru,

- při zjištění pruhovitosti III. klasifikační třídy u hedvábí označeného dodavatelem jako I. jakostní třída, poskytne dodavatel slevu ve výši 40 % cenového rozdílu mezi I. a III. jakostní třídou příslušného titru.

U jakostní třídy III. se pruhovitost neposuzuje za vadu výrobku;

b) u dodávek polyamidového hedvábí

- při zjištění pruhovitosti II. klasifikační třídy u hedvábí označeného dodavatelem jako I. jakostní třída, poskytne dodavatel slevu ve výši 35 % cenového rozdílu mezi I. a II. jakostní třídou příslušného titru,

- při zjištění pruhovitosti III. klasifikační třídy u hedvábí označeného dodavatelem jako II. jakostní třída, poskytne dodavatel slevu ve výši 35 % cenového rozdílu mezi II. a III. jakostní třídou příslušného titru,

- při zjištění pruhovitosti III. klasifikační třídy u hedvábí označeného dodavatelem jako I. jakostní třída, poskytne dodavatel slevu ve výši 70 % cenového rozdílu mezi I. a III. jakostní třídou příslušného titru.

U jakostních tříd III. a IV. se pruhovitost neposuzuje za vadu výrobku.

(2) Způsob určení klasifikační třídy je uveden v technické normě pro stanovení stupně pruhovitosti nekonečných chemických vláken; *) pruhovitost hedvábí není však důvodem pro změnu klasifikační třídy.

§ 14 c

1. Dodavatel, který dodal viskózové nebo polyamidové hedvábí, jehož vada spočívá pouze v tom, že způsobuje pruhovitost tkaniny nebo úpletu, je povinen zaplatit odběrateli penále jen ve výši 2 %.

2. Pokud dodávka viskózového nebo polyamidového hedvábí je vadná též z jiného důvodu, platí dodavatel penále, stanovené v § 140 zákona č. 69/1958 Sb."


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


První náměstek ministra: Valeš v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhlášky ministerstva chemického průmyslu č. 153/1960 Sb., č. 129/1961 Sb. a č. 105/1962 Sb., které tuto vyhlášku doplňovaly, pozbyly již platnosti.

*) ČSN 80 0517.

Přesunout nahoru