Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 20/1963 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 73/1960 Sb., o náhradách za odběr povrchové vody

Částka 11/1963
Platnost od 28.02.1963
Účinnost od 01.03.1963
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

20.

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství

ze dne 14. února 1963,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 73/1960 Sb., o náhradách za odběr povrchové vody

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě s ministerstvem financí a ostatními zúčastněnými ústředními úřady podle § 38 odst. 2 zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, ve znění zákona č. 12/1959 Sb.:


Čl. I

Ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky č. 73/1960 Sb. zní:

"(1) Náhrady za odběr vody fakturují vodohospodářské organizace měsíčně pozadu. Pro fakturování a placení náhrad platí předpisy o fakturování a placení za zboží a práce, a o platebním a zúčtovacím styku." *)


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1963.


Ministr: Krutina v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška ministra financí č. 240/1955 Ú. l., o fakturování a placení za zboží a práce, vyhláška Státní banky československé č. 170/1956 Ú. l., o platebním a zúčtovacím styku.

Přesunout nahoru