Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 2/1963 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Státního cenového výboru

Částka 1/1963
Platnost od 05.01.1963
Účinnost od 05.01.1963
Zrušeno k 10.11.1965 (113/1965 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

2.

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 5. ledna 1963

o zřízení Státního cenového výboru

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:


§ 1

Zřizuje se Státní cenový výbor jako orgán vlády pro otázky ústředního řízení plánování, tvorby a kontroly cen.

§ 2

(1) Státní cenový výbor pomáhá vládě při provádění zásadních opatření v oboru plánování, tvorby a kontroly cen a usměrňuje činnost ústředních orgánů na tomto úseku.

(2) Státní cenový výbor zejména

a) posuzuje návrhy cenově politických opatření, které jsou předkládány vládě;

b) předkládá vládě návrhy na opatření v oblasti cenové politiky;

c) vyhodnocuje působení cenové soustavy a využívání cen v soustavě řízení národního hospodářství, organizaci plánování, tvorby a kontroly cen na jednotlivých stupních řízení;

d) sleduje, vyhodnocuje a usměrňuje činnost ústředních orgánů v zásadních otázkách cen a jejich vzájemnou spolupráci;

e) usměrňuje výzkum v oblasti cen, zejména na úseku plánování a tvorby cen;

f) sleduje a projednává otázky, souvisící s výsledky spolupráce a výměny zkušeností s ostatními zeměmi socialistického tábora v cenové oblasti;

g) usměrňuje výchovu a zvyšování kvalifikace cenových pracovníků, přípravu nových kádrů pro tento úsek;

h) zajišťuje provádění široké propagace zásad cenové tvorby, jejich dodržování a účasti pracujících na ní.

§ 3

(1) Činnost Státního cenového výboru řídí předseda, který je členem vlády.

(2) Členy Státního cenového výboru jmenuje vláda.

§ 4

Úkoly, pravomoc a způsob činnosti a organizaci Státního cenového výboru podrobněji vymezí statut, který schvaluje na návrh předsedy Státního cenového výboru vláda.


§ 5

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Přesunout nahoru