Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 104/1963 Sb.Zákon o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch

Částka 58/1963
Platnost od 19.12.1963
Účinnost od 19.12.1963
Zrušeno k 08.01.1969 (2/1969 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

104.

ZÁKON

ze dne 5. prosince 1963

o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Základní ustanovení

Zřizuje se Vládní výbor pro cestovní ruch jako orgán vlády pro řízení domácího a zahraničního cestovního ruchu.

§ 2

Hlavní úkoly

(1) Vládní výbor pro cestovní ruch plní zejména tyto úkoly:

- organizuje a řídí domácí a zahraniční cestovní ruch;

- zúčastňuje se sjednávání mezinárodních smluv a dohod, pokud se týkají zahraničního cestovního ruchu;

- schvaluje účast československých organizací cestovního ruchu v mezinárodních organizacích;

- schvaluje podle směrných ukazatelů stanovených vládou návrh plánu rozvoje cestovního ruchu;

- projednává a přijímá opatření týkající se cestovního ruchu.

(2) Vládní výbor pro cestovní ruch vydává v oboru své působnosti na základě zákonů a vládních nařízení a k jejich provedení obecně závazné právní předpisy.

§ 3

Výbor Slovenské národní rady pro cestovní ruch

Jako oblastní orgán Vládního výboru pro cestovní ruch a současně jako orgán Slovenské národní rady působí na Slovensku Výbor Slovenské národní rady pro cestovní ruch. Zřízení, podrobnější vymezení působnosti a zásady činnosti Výboru Slovenské národní rady pro cestovní ruch stanoví zákon Slovenské národní rady.

§ 4

Krajské komise pro cestovní ruch

Krajské národní výbory zřizují krajské komise pro cestovní ruch a rozhodují o tom, v kterých okresech, případně místech zřizují okresní, případně městské a místní národní výbory komise pro cestovní ruch.

§ 5

Organizace

(1) Předsedu a členy Vládního výboru pro cestovní ruch jmenuje a odvolává vláda.

(2) Podrobnější vymezení působnosti Vládního výboru pro cestovní ruch stanoví statut, který na jeho návrh schvaluje vláda.


Závěrečná ustanovení

§ 6

Zrušuje se vládní nařízení č. 7/1956 Sb., o přesunu působnosti v oboru cizineckého cestovního ruchu.

§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.

Přesunout nahoru