Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c71/1962 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 71/1962
Platnost od 30.12.1962
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministr všeobecného strojírenství vydal

1. Výnos č. 1/62 ze dne 19. ledna 1962, čj. OEP/VK/7004/62

o poskytování příplatku pro dělníky v metalurgických provozech na pracovištích, kde je zaveden nepřetržitý výrobní proces.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1962. Vztahuje se na dělníky zaměstnané v národních podnicích ministerstva všeobecného strojírenství, odměňované podle výnosu ministrů těžkého strojírenství a všeobecného strojírenství č. 1/60 ze dne 1. září 1960.

2. Výnos č. 2/62 ze dne 7. dubna 1962, čj. OEP/VK/7332/62

o úpravě platových podmínek technicko-hospodářských pracovníků v národních podnicích odbytových ministerstva všeobecného strojírenství.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. června 1962. Zrušil výnos ministra všeobecného strojírenství ze dne 1. února 1959, o úpravě platových podmínek technických a administrativních pracovníků v národních podnicích odbytových ministerstva všeobecného strojírenství, jakož i předpisy, které tento výnos měnily a doplňovaly.

Ministr všeobecného strojírenství vydal Dodatek č. 2 ze dne 28. března 1964, čj. OEP/13.342/64 k výnosu č. 2/62 ministra všeobecného strojírenství, o úpravě platových podmínek technicko-hospodářských pracovníků v národních podnicích odbytových ministerstva všeobecného strojírenství. (Výnos č. 2/62 byl registrován v částce 71 Sbírky zákonů ze dne 23. ledna 1962.) Dodatek nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1964. Tímto dodatkem se upravují podmínky pro odměňování mistrů v opravárenské činnosti národního podniku Mototechna. Dodatkem se mění některá ustanovení výnosu č. 2/62.

3. Výnos č. 3/62 ze dne 7. dubna 1962, čj. OEP/VK/7333/62

o poskytování prémií a odměn technicko-hospodářským pracovníkům v národních podnicích odbytových ministerstva všeobecného strojírenství.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. června 1962. Zrušil všechny dosavadní předpisy upravující prémiování a poskytování odměn technicko-hospodářským pracovníkům, na které se vztahuje, zejména zrušil výnos ministra všeobecného strojírenství ze dne 1. února 1959, o poskytování prémií a odměn technickým a administrativním zaměstnancům v národních podnicích odbytových ministerstva všeobecného strojírenství.

4. Výnos č. 4/62 ze dne 18. září 1962, čj. OEP/VK/7680/62

o prémiování a poskytování mimořádných odměn dělníkům.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1963. Upravuje prémiování a poskytování mimořádných odměn dělníkům podniků ministerstva všeobecného strojírenství a národních podniků Československé automobilové opravny, jejichž mzdové podmínky jsou upraveny výnosem ministrů těžkého strojírenství a všeobecného strojírenství č. 1/60 ze dne 1. září 1960 a výnosem ministra všeobecného strojírenství č. 2/60 ze dne 31. října 1960. Vztahuje se též na pracovníky těchto podniků odměňované podle vyhlášky ministra dopravy a spojů č. 42/1962 Sb. Na pracovníky uvedených podniků odměňované podle výnosů ministrů těžkého strojírenství a všeobecného strojírenství č. 1/61, č. 2/61 a č. 3/61 vydaných dne 15. února 1961 a na jejich pracovníky odměňované podle vyhlášky ministerstva vnitřního obchodu č. 377/1951 Ú. l. I se vztahují pouze ustanovení § 8-10 výnosu.

Prémiování a poskytování mimořádných odměn podle tohoto výnosu zavede ředitel organizace po vytvoření potřebných předpokladů, nejpozději však od 1. dubna 1963. Dokud tato úprava nebude zavedena, řídí se prémiování a poskytování mimořádných odměn dělníkům dosavadními předpisy.

Tímto výnosem se zrušují zejména směrnice pro poskytování prémií a mimořádných odměn dělníkům ve strojírenských podnicích, které tvoří přílohu IV výnosu ministrů těžkého strojírenství a všeobecného strojírenství č. 1/60 ze dne 1. září 1960 a příloha příkazu ministra všeobecného strojírenství č. 7/61.

5. Výnos č. 3/62 ze dne 18. září 1962, čj. OEP/VK/7682/62

o prémiování a poskytování odměn technicko-hospodářským pracovníkům.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1963. Upravuje prémiování a poskytování odměn technicko-hospodářským pracovníkům podniků ministerstva všeobecného strojírenství a národních podniků Československé automobilové opravny, jejichž platové podmínky jsou upraveny výnosy ministra všeobecného strojírenství č. 6/61 ze dne 1. července 1961 a č. 2/62 ze dne 7. dubna 1962. Na letecký výkonný personál těchto podniků a na jejich pracovníky odměňované podle vyhlášky ministerstva vnitřního obchodu č. 377/1951 Ú. l. I se vztahují pouze ustanovení § 6-8 výnosu.

Prémiování a poskytování odměn podle tohoto výnosu zavede ředitel organizace po vytvoření potřebných předpokladů, nejpozději však od 1. dubna 1963. Dokud tato úprava nebude zavedena, řídín se prémiování a poskytování odměn dosavadními předpisy.

Tímto výnosem se zrušují zejména výnosy ministra všeobecného strojírenství č. 7/61 ze dne 1. července 1961 (a jeho dodatek z 11. prosince 1961) a č. 3/62 ze dne 7. dubna 1962 a směrnice ministerstva všeobecného strojírenství č. 3/59.

6. Výnos č. 6/62 ze dne 18. září 1962, čj. OEP/VK/7684/62

o prémiování a poskytování odměn za plnění úkolů technického rozvoje.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1963. Vztahuje se na pracovníky podniků ministerstva všeobecného strojírenství a národních podniků Československé automobilové opravny, jejichž platové (mzdové) podmínky jsou upraveny výnosem ministra všeobecného strojírenství č. 6/61 ze dne 1. července 1961 a výnosem ministrů těžkého strojírenství a všeobecného strojírenství č. 1/60 ze dne 1. září 1960, jakož i na pracovníky resortních výzkumných ústavů ministerstva všeobecného strojírenství, kteří odpovídají za plnění plánu technického rozvoje nebo k jeho úspěšnému plnění přispívají.

Tímto výnosem se zrušují ustanovení směrnic ministerstva všeobecného strojírenství č. 82/59 k části IV vyhlášky č. 196/1959 Ú. l., příkaz ministra všeobecného strojírenství č. 69/60 a ustanovení směrnic ministerstva všeobecného strojírenství č. 63/61 k části IV vyhlášky č. 196/1959 Ú. l.

Do těchto výnosů je možno nahlédnout u podniků ministerstva všeobecného strojírenství a v národních podnicích Československé automobilové opravny, a to do výnosu č. 1/62 u podniků s metalurgickými provozy, do výnosů č. 2-5/62 u odbytových podniků a do výnosů č. 4-6/62 u všech ostatních podniků a v národních podnicích Československé automobilové opravny.

Přesunout nahoru