Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 61/1962 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o rozšíření turistické oblasti a o změně jednotlivých ustanovení Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu, podepsané v Praze dne 6. září 1955 a pozměněné výměnou nót dne 20. května 1961 (vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 28. června 1956, č. 29/1956 Sb. a vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 4. července 1961 č. 80/1961 Sb.)

Částka 32/1962
Platnost od 09.07.1962
Účinnost od 01.06.1962
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

61

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 13. června 1962

o dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o rozšíření turistické oblasti a o změně jednotlivých ustanovení Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu, podepsané v Praze dne 6. září 1955 a pozměněné výměnou nót dne 20. května 1961 (vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 28. června 1956, č. 29/1956 Sb. a vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 4. července 1961 č. 80/1961 Sb.)

Výměnou nót, schválenou vládou Československé socialistické republiky dne 25. dubna 1962, byla sjednána a dne 1. června 1962 nabyla platnosti dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o rozšíření turistické oblasti a o změně jednotlivých ustanovení Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu, podepsané v Praze dne 6. září 1955 a pozměněné výměnou nót dne 20. května 1961 (č. 29/1956 Sb. a č. 80/1961 Sb.).

Znění nóty ministra zahraničních věcí Československé socialistické republiky ze dne 3. května 1962, které obsahuje i český překlad nóty velvyslance Polské lidové republiky v Československé socialistické republice, se vyhlašuje současně.

David v. r.

Nóta ministra zahraničních věcí Československé socialistické republiky ze dne 3. května 1962

V Praze dne 3. května 1962

Vážený soudruhu velvyslanče,

mám čest potvrdit příjem Vaší nóty ze dne 3. května 1962 tohoto znění:

"Mám čest potvrdit, že při jednáních, která probíhala ve Varšavě ve dnech 30. ledna až 3. února 1962 v duchu plného vzájemného porozumění a bratrského přátelství mezi národy Polské lidové republiky a Československé socialistické republiky, bylo dohodnuto dále rozšířit turistické oblasti Úmluvy o pohraničním turistickém ruchu, podepsané v Praze dne 6. září 1955 a pozměněné výměnou nót dne 20. května 1961, a proto změnit články 2 a 3 uvedené Úmluvy podle jejího článku 14 takto:

"Článek 2

Pro pohraniční turistický ruch se vymezují tato území (dále jen "turistické oblasti"):

V Polské lidové republice:

I. Turistická oblast Dukla:

zahrnuje území podél cesty od Dukelského průsmyku přes Barwinek, Tylawu, Trzcianu a Lipowiec do Dukly, včetně Dukly s okolními obcemi Teodorówkou, Nadolem, Zboiskami, Cergowou a Zakluczynem.

II. Turistická oblast Tatry:

území vymezené čarou začínající v bodě, v němž cesta z Bobrova do Jablonky protíná státní hranice a probíhající dále po cestě přes Jablonku, Podwilk, Spytkowice, Rabku, Dolní Mszanu, Tymbark, Tegoborze, Limanowou, Wytrzyszczku, Rozkotu, Dabrowou, Nowy Sacz, Stary Sacz, Golkowice a dále podél Dunajce ke státním hranicím.

III. Turistická oblast Klodzko:

území vymezené čarou začínající v bodu, v němž cesta z Božanova do Radkówa přetíná státní hranice, a probíhající dále po cestě přes Radków do Šcinawky Šrední a dále podél železnice přes Klodzko, Bardo, Kamieniec Zabkowicki do Otmuchowa a z Otmuchowa po cestě přes Paczków, Zloty Stok, Klodzko, Bystrzyci Klodzkou, Domaszków, Rózanku a Kolonii Lesica na státní hranice.

IV. Turistická oblast Krkonoše:

území vymezené čarou probíhající od hraničního přechodu v Jakuszycích podél železnice přes Szklarskou Porebu, Piechowice, Cieplice Zdrój a Jelení Góru a dále po cestě přes Kowary až k bodu, kde se s ní stýká cesta z Przeleczy Okraj, a pak po této cestě do Przeleczy Okraj.

V Československé socialistické republice:

I. Turistická oblast Dukla:

zahrnuje území podél cesty od Dukelského průsmyku přes Vyšný a Nižní Komárník, Krajnou Polanu, Hunkovce a Ladomírovou do Svidníku, včetně dukelského památníku a hřbitova, vyhlídkové věže při kameni 153/3, stanoviště I. a III. československé brigády a vyhlídkové plošiny u Nižního Komárníku, a území podél cesty od křižovatky mezi Ladomírovou a Svidníkem přes Kapišovou do Nižné Pisané a odtud jednak do Vyšné Pisané a jednak přes Dlhoňu do Havrance.

II. Turistická oblast Tatry:

zahrnuje území vymezené čarou probíhající od bodu, kde cesta z Jablonky do Bobrova protíná státní hranice, po této cestě do Bobrova a odtud po cestě vedoucí jižně od Zubrohlavy do Námestova a dále přes Ústie, Tvrdošín, Trstenou, Oravský Podzámok, Dolný Kubín, Kraľovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš - s přístupem po cestě do Demänovských jeskyní a výstupem na Chopok - dále z Liptovského Mikuláše podél cesty a železnice přes Liptovský Hrádok, Vážec - včetně Vážeckých jeskyní - a Tatranskou Štrbu do Popradu a odtud po cestě přes Velký Slavkov, Dolný Smokovec, Starý Smokovec, Tatranskou Lomnici, Tatranskou Kotlinu, Spišskou Belou, Slovenskou Ves, Reľov a Spišské Hanušovce do Spišské Staré Vsi a pak po cestě ke státním hranicím včetně Červeného Kláštora.

III. Turistická oblast Krkonoše:

území vymezené čarou probíhající od bodu, kde cesta z Jakuszyc do Harrachova protíná státní hranice, po cestě vedoucí přes Nový Svět, Dolní Rokytnici, Přívlak, Hrabačov, Vrchlabí, Čistou, Leopold, Mladé Buky, Svobodu nad Úpou, Dolní a Horní Maršov, Malou Úpu a přes Pomezní boudy k státním hranicím v průsmyku.

Článek 3

1. V turistické oblasti Krkonoše se otevírá Cesta polsko-československého přátelství vedoucí po hřebenech Krkonoš při polsko-československých státních hranicích od místa, kde cesta Krzaczyna - Pomezní boudy protíná státní hranice, přes Sněžku, Malý a Velký Šišák a Sněžné Jámy ke Szrenici. Občané obou států mohou užívat této cesty na občanský průkaz a pokud jde o školní mládež též na jiný průkaz totožnosti.

2. Z polské turistické oblasti Tatry mohou být podnikány československé organizované autobusové zájezdy na základě dohod příslušných organizací obou zemí do Oświecima po cestě z Chabówky přes Jordanów, Suchou, Wadowice a Zator, nebo do Krakowa a Wieliczky po cestě z Chabówky přes Myślenice. Trvání každého takového zájezdu nemůže překračovat jeden den".

Mám čest sdělit, že vláda Polské lidové republiky vyjadřuje souhlas s tím, co bylo shora uvedeno. Současně mám čest navrhnout, aby v případě, že vláda Československé socialistické republiky bude s uvedenými změnami Úmluvy souhlasit, tato nóta a Vaše odpověď na ni tvořily dohodu obou našich vlád v této věci a aby tyto změny nabyly platnosti dnem 1. června 1962.

Využívám této příležitosti, abych Vás, vážený soudruhu ministře, ujistil svou nejhlubší úctou".

Mám čest sdělit, že vláda Československé socialistické republiky vyjadřuje souhlas s uvedenými změnami Úmluvy a s tím, aby Vaše nóta a tato odpověď na ni tvořily dohodu obou našich vlád v této věci a aby uvedené změny nabyly platnosti dne 1. června 1962.

Využívám této příležitosti, abych Vás, vážený soudruhu velvyslanče, ujistil svou nejhlubší úctou.

Soudruh Franciszek Mazur mimořádný a zplnomocněný velvyslanec David v. r. Polské lidové republiky v Praze

David v.r.

Přesunout nahoru