Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 6/1962 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o mezinárodní dopravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR)

Částka 3/1962
Platnost od 23.01.1962
Účinnost od 29.11.1961
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

6

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 10. ledna 1962

o Celní úmluvě o mezinárodní dopravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR)


Dne 15. ledna 1959 byla v Ženevě sjednána Celní úmluva o mezinárodní dopravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR).

Dne 31. srpna 1961 byla v sekretariátě Organizace spojených národů uložena listina o přístupu Československé socialistické republiky k uvedené Celní úmluvě s výhradou, že Československá socialistická republika nebude vázána ustanoveními odstavců 2 a 3 článku 44 Úmluvy.

Podle svého článku 40 vstoupila Úmluva pro Československou socialistickou republiku v platnost dnem 29. listopadu 1961.


Znění Úmluvy spolu s českým překladem je k nahlédnutí na ministerstvu zahraničních věcí.


David v. r.

Přesunout nahoru