Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 53/1962 Sb.Vyhláška ministra dopravy a spojů o změně Přílohy I (Předpisy o látkách a předmětech vyloučených z přepravy nebo připuštěných k přepravě za zvláštních podmínek - RID) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952

Částka 28/1962
Platnost od 15.06.1962
Účinnost od 01.06.1962
Zrušeno k 01.04.1967 (62/1967 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

53

VYHLÁŠKA

Ministra dopravy a spojů

ze dne 1. června 1962

o změně Přílohy I (Předpisy o látkách a předmětech vyloučených z přepravy nebo připuštěných k přepravě za zvláštních podmínek - RID) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952

Ministr dopravy a spojů vyhlašuje podle § 47 zákona č. 97/1950 Sb. o drahách:


§ 1

Dnem 1. června 1962 nabývá účinnosti nové znění Přílohy I (Předpisy o látkách a předmětech vyloučených z přepravy nebo připuštěných k přepravě za zvláštních podmínek - RID) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952. Tímto dnem pozbývá platnosti dosavadní znění této Přílohy, které bylo vydáno jako samostatná publikace podle § 2 nařízení ministra dopravy č. 2/1959 Sb.

§ 2

Nové znění Přílohy I (RID) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952 vydá ministerstvo dopravy a spojů jako samostatnou publikaci; její odevzdání do prodeje oznámí v Tarifním věstníku.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1962.


Ministr: Vlasák v. r.

Přesunout nahoru