Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 43/1962 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 25 Kčs a mincí po 1 haléři nového vzoru a stažení bankovek po 25 Kčs vzoru 1953

Částka 21/1962
Platnost od 29.04.1962
Účinnost od 02.05.1962
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

43

VYHLÁŠKA

Ministra financí

ze dne 9. dubna 1962

o vydání bankovek po 25 Kčs a mincí po 1 haléři nového vzoru a stažení bankovek po 25 Kčs vzoru 1953

Ministr financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb.:


§ 1

Počínaje dnem 2. května 1962 se vydávají do oběhu

a) bankovky Státní banky československé (dále jen "bankovky") po 25 Kčs vzoru 1961 (tvaru II),

b) mince po 1 haléři vzoru 1962.

§ 2

(1) Bankovky po 25 Kčs vzoru 1961 (tvaru II) se liší svým provedením od bankovek po 25 Kčs vzoru 1958 (tvaru II) *) pouze státním znakem a letopočtem.

(2) Nový státní znak Československé socialistické republiky a letopočet "1961" jsou umístěny na lícní straně obdobně jako u bankovek po 25 Kčs vzoru 1958.

§ 3

Mince po 1 haléři vzoru 1962 se liší svým provedením od 1 haléřových mincí vzoru 1953**) pouze tím, že je na jejich líci vyražen nový státní znak a název "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA".

§ 4

Bankovky po 25 Kčs vzoru 1958 *) a mince po 1 haléři vzoru 1953 **) zůstávají i nadále zákonnými penězi.

§ 5

(1) Bankovky po 25 Kčs vzoru 1953 (na lícní straně s vyobrazením sochy Jana Žižky na koni) **) přestávají být zákonnými penězi na území Československé socialistické republiky uplynutím dne 31. prosince 1962.

(2) Bankovky uvedené v odstavci 1 vyměňují v době od 1. ledna 1963 do 30. června 1963 včetně všechny poštovní úřady, státní spořitelny a pobočky Státní banky československé, v době od 1. července 1963 do 31. prosince 1963 včetně jen pobočky Státní banky československé. Po 31. prosinci 1963 je jakákoliv výměna těchto bankovek vyloučena.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 2. května 1962.


Ministr: Ďuriš v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška ministra financí č. 77/1958 Sb., o vydání bankovek po 25 Kčs vzoru 1958.

**) Vyhláška ministra financí č. 45/1953 Sb., o vydání peněz vzoru 1953.

Přesunout nahoru