Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 126/1962 Sb.Vládní nařízení, kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství

Částka 69/1962
Platnost od 29.12.1962
Účinnost od 01.01.1963
Zrušeno k 01.01.1987 (66/1986 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

126

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 21. prosince 1962,

kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství

Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle § 45 zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech, a podle zákona č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství:


Zřízení interrupčních komisí

§ 1

(1) Okresní národní výbory, obvodní národní výbory v Praze a městské národní výbory v Bratislavě, v Brně, v Ostravě a v Plzni (dále jen "okresní národní výbory") zřizují okresní interrupční komisi jako užší komisi při zdravotnické komisi a pověřují ji působností ve věci provádění řízení o umělém přerušení těhotenství. Podle potřeby mohou zřídit i více takových interrupčních komisí, a to zpravidla pro každou nemocnici s poliklinikou.

(2) Krajské národní výbory a Národní výbor hlavního města Prahy (dále jen "krajské národní výbory") zřizují krajskou interrupční komisi jako užší komisi při zdravotnické komisi a pověřují ji rozhodováním o odvolání proti rozhodnutím okresních interrupčních komisí.

§ 2, § 3zrušeno

Podmínky umělého přerušení těhotenstvízrušeno

§ 4 – § 7zrušeno

Postup při projednávání žádosti o umělé přerušení těhotenství

§ 8

Žena žádající o umělé přerušení těhotenství se obrátí buď přímo nebo prostřednictvím svého ošetřujícího lékaře na přednostu ženského oddělení kterékoliv nemocnice s poliklinikou v okrese, kde má trvalý pobyt, popřípadě kde je sídlo jejího pracoviště nebo školy, kterou navštěvuje a sdělí mu důvod své žádosti. Není-li v okrese nemocnice s poliklinikou, obrátí se na přednostu ženského oddělení polikliniky.

§ 9 – § 13zrušeno


Závěrečná ustanovenízrušeno

§ 14zrušeno

§ 15

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1963.


Široký v. r.

Přesunout nahoru