Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 112/1962 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 94/1961 Sb., o označování absolventů vysokých škol

Částka 60/1962
Platnost od 30.11.1962
Účinnost od 01.09.1961
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

112

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství a kultury

ze dne 19. listopadu 1962,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 94/1961 Sb., o označování absolventů vysokých škol

Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány podle § 21 odst. 4 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1956 Sb.:


Čl. I

Ustanovení § 1 vyhlášky č. 94/1961 Sb., o označování absolventů vysokých škol, se mění a doplňuje takto:

1. Ve skupině "Zemědělství a lesnictví" se mění

SměrOborOznačení absolventaOznačení absolventky
VeterinářstvíVeterinářstvípromovaný veterinářpromovaná veterinářka
a zní:
SměrOborOznačení absolventaOznačení absolventky
Veterinární lékařstvíVeterinární lékařstvípromovaný veterinární lékařpromovaná veterinární lékařka

2. Skupina "Vědy přírodní a společenské, osvěta" se doplňuje takto:

SměrOborOznačeníOznačení
Vědy společenskéŠkolská správa *)promovaný školský pracovníkpromovaná školská pracovnice
Sociální vědy *)promovaný společenskovědní pracovník promovaná společenskovědní pracovnice

Čl. II

Ustanovení článku I bod 1 této vyhlášky nabývá účinnosti dnem 1. září 1961, ustanovení článku I bod 2 dnem 1. prosince 1962.


První náměstek ministra: Křístek v. r.

Poznámky pod čarou

*) neučitelské studium pouze na Universitě 17. listopadu.

Přesunout nahoru