Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 109/1962 Sb.Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění vyhláška o správních poplatcích

Částka 58/1962
Platnost od 28.11.1962
Účinnost od 01.12.1962
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

109

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 27. listopadu 1962,

kterou se mění vyhláška o správních poplatcích

Ministerstvo financí stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření č. 138/1960 Sb.


Článek 1

Vyhláška ministerstva financí č. 160/1960 Sb., o správních poplatcích se mění a doplňuje takto:

1. V sazebníku I se mění ustanovení položek 18 a 19.

2. Nové znění položek 18 a 19 je v příloze, která je součástí vyhlášky.


Článek 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1962.


První náměstek ministra: Dvořák v. r.


Příloha

Sazebník I

správních poplatků vybíraných národními výbory a jinými orgány státní správy
Pol. Předmět poplatku Poplatek Kčs
18. Zápis změny držitele motorového vozidla nebo přívěsu (i s provedením oprav v příslušných dokladech):
a) jednostopých motorových vozidel
aa) do 50 ccm 20,-
bb) ostatních (včetně motocyklů s přívěsným nebo postranním vozíkem a motorových tříkolek - rikš) 200,-
b) dvoustopých motorových vozidel, které má převodce v držení z doby před 1.11.1962, jde-li o motorová vozidla vyrobená
aa) v období od 1.1.1946 do 31.12.1954 1 000,-
bb) po 1.1.1955, která byla získána na potvrzenku (poukaz)
Značka a typPoplatek při stáří motorového vozidla
do 2 let
včetně
starších
2 let - 5
let včetně
starších
5 let - 8
let včetně
starších
8 let
I.Škoda-1200 Sedan 8 000 6 5005 0003 500
-1201 Sedan
-1201 STW
Moskvič
II.Škoda-440 Standard 7 5006 0004 5003 000
-440 de Luxe
-Octavia
Fiat 600 a 600 D
Renault-4 CV
Ford-Anglia
Simca-Aronde
III.Wartburg-Standard 900 6 500 5 0004 0002 500
-de Luxe 900
-Combi 900
-Standard 1000
-de Luxe 1000
IV.Škoda 4455 0004 0003 0002 000
P-70-Osobní
-Combi
Ifa F 9-limuzína
-Combi
V.Poběda -M20 3 0002 4002 0001 500
Warszava
19.cc) po 1.1.1955, která byla získána za tzv. volné ceny
Volha 3 000 2 4002 0001 500
Hillmann-Minx
Simca-Elysée
c) ostatních dvoustopých motorových vozidel600,-
Poznámky
1. Poplatek je povinen zaplatit dosavadní držitel při ohlášení převodu. Poznámka 2 k pol. 17 platí obdobně.
2. Při vzájemné směně motorových vozidel platí poplatek každý držitel ve výši připadající na vozidlo jím převáděné.
3. Za zápis změny držitele motorového vozidla ze zůstavitele na dědice (odkazovníka) poplatek se neplatí; jde-li však o osobní automobily uvedené pod písmenem b) bb) nebo cc) vybere se poplatek za zápis změny držitele osobního auta z dědice (odkazovníka) na dalšího držitele, a to sazbou podle citovaného ustanovení odpovídající stáří osobního auta v době zápisu změny držitele.
4. Došlo-li ke změně držitele osobního automobilu uvedeného pod písmenem b) bb) nebo cc) darem nebo jednáním zastírajícím darování, započte správní orgán na poplatek částku notářského poplatku z darování, kterou prokazatelně zaplatil obdarovaný za darované motorové vozidlo.
5. Za zápis změny držitele osobního automobilu provedený po 1. listopadu 1962 vyměří se poplatek sazbami uvedenými pod písmenami b) a c).
a) Vydání státní poznávací značky pro nové osobní automobily 100,-
b) Vydání státní poznávací značky v případech, na které se nevztahuje pol. 19 písm. a), vydání mezinárodní nebo zvláštní poznávací značky, zápis změny stanoviště motorového vozidla, změny jména, povolání nebo adresy držitele motorového vozidla a jiné podobné změny i s vydáním příslušných dokladů nebo provedení oprav v nich 10.-
Poznámky
1. Poplatek podle písmene a) se vybere jen, přihlašuje-li držitel nový osobní automobil koupený od výrobce (dovezený z ciziny) do evidence. Jinak se vybírá poplatek podle písmene b), a to za každou tabulku státní poznávací značky.
2. Byl-li vyměřen poplatek podle pol. 16, 17 nebo 18 nevyměří se již poplatek podle této položky.
Přesunout nahoru