Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 101/1962 Sb.Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 8/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tepla

Částka 55/1962
Platnost od 30.10.1962
Účinnost od 01.11.1962
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

101

VYHLÁŠKA

Ministerstva paliv a energetiky

ze dne 3. října 1962

o změně vyhlášky č. 8/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tepla

Ministerstvo paliv a energetiky v dohodě s odběratelskými ministerstvy (ústředními úřady a orgány) a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:


Čl. I

Vyhláška č. 8/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tepla, se mění a doplňuje takto:

1. § 9 odst. 2 zní:

"(2) Tolerance na dodržování dodávek tepla v tnp pro výrobní účely činí + 3 %, pro otop v obytných domech a sídlištích 10 %. Tlak a teploty páry, popřípadě teplé nebo horké vody, mohou kolísat od minimální do maximální hodnoty, sjednané ve smlouvě."

2. § 22 odst. 1 zní:

"(1) Za nedodání, neodebrání nebo překročení měsíčního (u dodávek tepla pro otop v obytných domech a sídlištích), popř. čtvrtletního (u dodávek tepla pro výrobní účely) množství tepla (tnp), sjednaného ve smlouvě se stanoví tyto majetkové sankce:

a) nedodá-li dodavatel odběrateli množství tepla sjednané smlouvou za měsíc, popř. čtvrtletí pro každé odběrní místo, je povinen zaplatit odběrateli jednorázové penále ve výši 10 % ceny za každou nedodanou tnp,

b) neodebere-li odběratel množství tepla sjednané smlouvou na měsíc, popř. čtvrtletí pro každé odběrní místo, je povinen zaplatit dodavateli jednorázové penále ve výši 10 % ceny za každou neodebranou tnp,

c) překročí-li odběratel množství tepla sjednané smlouvou na měsíc, popř. čtvrtletí pro každé odběrní místo, je povinen zaplatit dodavateli jednorázové penále ve výši 10 % ceny, tj. Kčs 3,40 za každou překročenou tnp pro otop v obytných domech a sídlištích, resp. Kčs 40,- za každou překročenou tnp pro výrobní účely."


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1962.


Ministr: Černík v. r.

Přesunout nahoru