Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c2/1961 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 2/1961
Platnost od 30.01.1961
Účinnost od 30.01.1961
Zrušeno k 19.12.1968 (o1/c6/1969 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministr národní obrany

vydal výnos ze dne 15. června 1960 čj. 20 875-FS

o mzdových podmínkách občanských zaměstnanců-dělníků v závodech, útvarech a zařízeních ministerstva národní obrany.

Výnos je uveřejněn v Souboru předpisů v oboru vojenské správy o soustavě dělnických mezd pod značkou Sm-fin-2 a je možno do něj nahlédnout v oddělení práce a mezd ministerstva národní obrany a u vedení všech závodů v oboru vojenské správy.

Výnosem ministerstva národní obrany ze dne 12. srpna 1968, o úpravě mzdových podmínek dělníků - občanských pracovníků vojenské správy (II/1-10) byl nahrazen výnos ministra národní obrany ze dne 15. června 1960 čj. 20 875-FS, o mzdových podmínkách občanských zaměstnanců - dělníků v závodech, útvarech a zařízeních ministerstva národní obrany (reg. v částce 2/1961 Sb.), s výjimkou přílohy č. 4 a): Seznam prací pro přiznávání příplatků za ztížené pracovní podmínky v závodech (útvarech) podřízeních MNO, která zůstala v platnosti.

Přesunout nahoru