Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 87/1961 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o přičlenění Státní arbitráže Československé socialistické republiky k předsednictvu vlády

Částka 41/1961
Platnost od 23.08.1961
Účinnost od 23.08.1961
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

87.

Zákonné opatření

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 9. srpna 1961

o přičlenění Státní arbitráže Československé socialistické republiky k předsednictvu vlády

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle článku 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Státní arbitráž Československé socialistické republiky se přičleňuje k předsednictvu vlády.


Čl. II

Vládní nařízení č. 47/1953 Sb., o státní arbitráži, ve znění vládního nařízení č. 77/1953 Sb. se mění takto:

1. § 4 odst. 1 zní:

"(1) Orgány státní arbitráže se skládají z hlavního arbitra, přiměřeného počtu zástupců hlavního arbitra a státních arbitrů. Hlavní arbitry jmenuje orgán, při němž je státní arbitráž zřízena, který též zajišťuje její osobní a věcné potřeby."

2. § 5 zní:

"Hlavní arbitr Československé socialistické republiky má právo předkládat návrhy opatření v hospodářských věcech vládě a hlavní arbitr při krajském národním výboru radě krajského národního výboru."


Čl. III

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Přesunout nahoru