Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 75/1961 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra, jíž se mění vyhláška č. 6/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o hlášení pobytu občanů Československé socialistické republiky

Částka 33/1961
Platnost od 28.07.1961
Účinnost od 01.08.1961
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

75

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 8. července 1961,

jíž se mění vyhláška č. 6/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o hlášení pobytu občanů Československé socialistické republiky

Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 22 zákona č. 52/1949 Sb., o hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům ve znění zákona č. 76/1957 Sb.:


Čl. I

Ustanovení § 12 vyhlášky č. 6/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o hlášení pobytu občanů Československé socialistické republiky se mění a zní takto:

"§ 12

Vzory ohlašovacích tiskopisů a domovních knih stanoví ministerstvo vnitra. Ohlašovací tiskopisy vydávají občanům bezplatně ohlašovny."


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1961.


Ministr: Štrougal v. r.

Přesunout nahoru