Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Směrnice č. 71/1961 Sb.Směrnice ministerstva financí, kterými se doplňují směrnice o odměnách a přirážkách za zhospodárnění, zkvalitnění a zrychlení investiční výstavby

Částka 31/1961
Platnost od 14.07.1961
Účinnost od 15.07.1961
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

71

SMĚRNICE

Ministerstva financí

ze dne 30. června 1961,

kterými se doplňují směrnice o odměnách a přirážkách za zhospodárnění, zkvalitnění a zrychlení investiční výstavby

Ministerstvo financí stanoví podle § 11 odst. 2 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, a podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření rozpočtovými prostředky:

I

Ustanovení směrnic ministerstva financí č. 180/1959 Ú. l., o odměnách a přirážkách za zhospodárnění, zkvalitnění a zrychlení investiční výstavby, se doplňují takto:

I. Bod 8 zní:

"U ostatních přirážek než u těch, které jsou uvedeny v bodě 6, u přirážek vyplácených v decentralizované investiční výstavbě, u přirážek vyplácených poddodavatelům generálním projektantem nebo ostatními dodavateli investora se bance doklady nepředkládají. Doklady se bance nepředkládají rovněž v těch případech, kdy jde o výplatu 30 % přirážky ve formě zálohy podle § 15 odst. 2 vyhlášky č. 179/1959 Ú. l. ve znění vyhlášky č. 70/1961 Sb."

II. Za bod 12 se vkládá bod 12a) tohoto znění:"

"Zálohy vyplacené dodavateli podle § 15 odst. 2 vyhlášky se použije stejným způsobem, jaký je uveden v bodě 12. Dodavatel, popř. poddodavatelé mohou však použít na výplaty prémií a odměn svým pracovníkům ihned při výplatě zálohy až takovou částku, která by podle těchto směrnic připadla na prémiování v případě výplaty celé předpokládané přirážky.

Dodavatel svým poddodavatelům převádí 30 % předpokládané přirážky náležející poddodavatelům."

II

Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem 15. července 1961.

První náměstek ministra: inž. Sucharda v. r.

Přesunout nahoru