Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 67/1961 Sb.Zákon o zrušení daně z výkonů

Částka 30/1961
Platnost od 10.07.1961
Účinnost od 01.01.1962
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

67

ZÁKON

ze dne 26. června 1961

o zrušení daně z výkonů

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Rozvoj prací a služeb, poskytovaných socialistickými organizacemi obyvatelstvu, vytváří podmínky, aby částky odváděné dosud formou daně z výkonů byly odváděny do státního rozpočtu ekonomicky vhodnějším způsobem.

§ 2

(1) Částky, které se dosud jako daň z výkonů zahrnují do cen oprav, služeb a prací, stávají se, nejde-li o opravy a práce v oboru stavebním, součástí zisku.

(2) U oprav a prací v oboru stavebním se tyto částky stávají součástí daně z obratu.


§ 3

Zrušuje se zákon č. 74/1952 Sb., o dani z výkonů.


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1962.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Přesunout nahoru