Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 59/1961 Sb.Vyhláška ministra výstavby, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebních úřadů na ministerstvo vnitra

Částka 25/1961
Platnost od 26.06.1961
Účinnost od 01.07.1961
Zrušeno k 01.10.1976 (50/1976 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

59

VYHLÁŠKA

Ministra výstavby

ze dne 23. června 1961,

kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebních úřadů na ministerstvo vnitra

Ministr výstavby v dohodě s ministrem vnitra stanoví podle § 24 odst. 1 zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, ve znění § 3 vládního nařízení č. 52/1960 Sb., o zrušení Státního výboru pro výstavbu:


§ 1

Pravomoc stavebních úřadů, s výjimkou pravomoci ve věcech vyvlastnění a náhrady za vyvlastnění, se u staveb ministerstva vnitra přenáší na toto ministerstvo. *)

§ 2

(1) Za stavby ministerstva vnitra se podle této vyhlášky považují:

a) stavby pro bezpečnostní sbory a vojska ministerstva vnitra a zvláštní stavby zařazené do plánu investiční výstavby ministerstva vnitra,

b) stavby (objekty) ve správě nebo pronajaté ministerstvu vnitra pro účely bezpečnostních sborů a vojsk ministerstva vnitra.

(2) Za stavby ministerstva vnitra se však podle této vyhlášky nepovažují bytové a občanské stavby prováděné pro ministerstvo vnitra investorskými útvary národních výborů, i když jsou u nich jinak splněny podmínky uvedené v odstavci 1.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1961.


Ministr: Beran v. r.

Poznámky pod čarou

*) Působnost orgánů územního plánování zůstává nedotčena.

Přesunout nahoru