Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 52/1961 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím

Částka 24/1961
Platnost od 23.06.1961
Účinnost od 02.05.1961
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

52

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 30. května 1961

o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím


Dne 27. listopadu 1960 byla v Praze podepsána Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím.

Se Smlouvou vyslovilo Národní shromáždění souhlas dne 18. ledna 1961 a Smlouva byla presidentem republiky ratifikována dne 11. února 1961.

Ratifikační listiny byly vyměněny v Phnom Penhu dne 2. května 1961.

Podle svého článku IV nabyla Smlouva platnosti dne 2. května 1961.


České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


David v. r.


Smlouva

o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím

Československá socialistická republika a Kambodžské království,

přejíce si upevnit přátelské vztahy, které se již delší dobu rozvíjejí mezi oběma zeměmi,

vedeny snahou prohlubovat a posilovat vzájemné přátelské hospodářské a kulturní styky a spolupráci mezi Československem a Kambodžou za vzájemného respektování státní svrchovanosti, nevměšování do vnitřních záležitostí, rovnoprávnosti a vzájemných výhod,

pevně odhodlány přispívat vzájemnými styky ke zmírnění mezinárodního napětí, k vytvoření ovzduší důvěry mezi státy a k rozvoji mezinárodní spolupráce,

přesvědčeny o tom, že rozvoj a upevnění přátelských vztahů a vzájemné spolupráce mezi nimi odpovídá zájmům obou zemí,

přejíce si uskutečňovat ve svých vzájemných vztazích cíle a zásady Charty Organizace spojených národů,

se rozhodly uzavřít tuto Smlouvu.

Článek I

(1) Mezi Československem a Kambodžou bude věčný mír a trvalé přátelství.

(2) Vysoké smluvní strany budou řešit všechny sporné otázky, které by mohly mezi nimi vzniknout, výlučně mírovými prostředky v rámci Charty Organizace spojených národů.

Článek II

Vysoké smluvní strany budou rozvíjet a upevňovat vzájemné styky na poli vědy, kultury, techniky a školství a přispívat tak k lepšímu vzájemnému porozumění mezi národy Československa a Kambodže.

Článek III

Vysoké smluvní strany vycházejíce z přesvědčení, že vzájemná hospodářská spolupráce je pevným základem jejich mírových a přátelských vztahů a je v zájmu mírové výstavby a pokroku jejich zemí, si budou vzájemně pomáhat a rozvíjet tak hospodářskou spolupráci prospěšnou oběma zemím.

Článek IV

(1) Tato Smlouva bude ratifikována podle ústavních předpisů každé z Vysokých smluvních stran a nabude platnosti dnem výměny ratifikačních listin.

(2) Zůstane v platnosti po dobu 10 let ode dne, kdy vstoupí v platnost a její platnost bude mlčky prodlužována vždy na další desítileté období, pokud ji jedna z vysokých smluvních stran písemně šest měsíců před uplynutím právě probíhajícího desítiletého období nevypoví.

Dáno v Praze dne 27. listopadu 1960 ve dvojím vyhotovení v jazyce českém, khmérském a francouzském, přičemž všechna tři znění mají stejnou platnost; v případě rozdílného výkladu bude francouzské znění rozhodující.

Za Československou socialistickou republiku

Novotný v. r.

Za Kambodžské království

Norodom Sihanuk v. r.

Přesunout nahoru