Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 43/1961 Sb.Vyhláška ministra národní obrany a ministra vnitra o náhradě za ubytování ozbrojených sil

Částka 18/1961
Platnost od 02.05.1961
Účinnost od 02.05.1961
Zrušeno k 01.12.1999 (280/1999 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

43

VYHLÁŠKA

Ministra národní obrany a ministra vnitra

ze dne 25. dubna 1961

o náhradě za ubytování ozbrojených sil

Ministr národní obrany a ministr vnitra stanoví v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 4 vládního nařízení č. 41/1961 Sb., o ubytování ozbrojených sil, tyto sazby náhrad za ubytování:


§ 1

Náhrada za ubytování v obytných místnostech

  V místech s počtem
obyvatel 
Za obytné místnosti *)
se zařízením,
úklidem,
osvětlením
a otopem
  bez
osvětlení 
bez
otopu
bez osvětlení
a bez otopu
 denně Kčs 
25 000 a více4,804,303,603,30
méně než 25 0003,603,302,402,10

§ 2

Náhrada za ubytování v jiných místnostech

 Za ubytování osoby a den v haléřích
V místech
s počtem
obyvatel   
s osvětlením,
otopem
a slámou
na spaní *)
bez
osvětlení   
bez
otopu
bez
slámy
na spaní
(lůžka)
bez
osvětlení,
otopu,
slámy na
spaní
(lůžka)
25 000 a více2018161610
méně než 25 000161412126

§ 3

Náhrada za poskytnutí jiných prostorů

(kanceláří, učeben, skladišť aj.)

Za jiné prostory (kanceláře, učebny, skladiště aj.) za místnost a den v Kčs
V místech
s počtem
obyvatel
se zařízením,
osvětlením
a otopem
bez osvětleníbez otopubez osvětlení
a bez otopu
25 000 a více3,202,802,--1,60
méně než 25 0002,802,401,601,20

Sazby se platí za místnosti o plošné výměře do 60 m2; je-li místnost větší než 60 m2, platí se uvedené sazby též za každých dalších 60 m2 plochy, přičemž se zbytek plochy o výměře přes 30 m2 počítá jako celých 60 m2.

§ 4

Náhrada za umístění bojové techniky a dopravních prostředků

a) Za umístění bojové techniky v kůlnách, remízách, přístřešcích apod. se platí za vozidlo a den 1,50 Kčs,

b) za garážování automobilů v garážích řádně vybudovaných a vybavených potřebným příslušenstvím se platí za den a oddělení (box) 7,- Kčs,

c) za umístění automobilů ve společné, řádně vybudované a vybavené garáži se platí za motorové vozidlo a den 5,- Kčs.

§ 5

Náhrada za ustájení zvířat

Za ustájení 1 koně (jiného zvířete) za den v haléřích
se stájovým nářadím,
osvětlením
a stelivovou slámou
bez osvětleníbez stelivové slámybez osvětlení
a stelivové slámy
28261614

§ 6

Za spotřebovanou pitnou nebo užitkovou vodu se platí náhrada podle platných předpisů o dodávce vody z veřejné sítě.


§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.


Ministr vnitra: Barák v. r.

Ministr národní obrany: armádní generál Lomský v. r.

Poznámky pod čarou

*) Je-li v obytné místnosti ubytováno více osob než jedna, připlácí se za každou další osobu 50 % sazby uvedené v tabulce v posledním sloupci (bez osvětlení a bez otopu).

*) Osvětlení dodá držitel objektu podle potřeby; místnosti se vytápějí na 16-18 °C

Přesunout nahoru