Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 35/1961 Sb.Vyhláška ministra vnitra o služební přísaze příslušníků bezpečnostních sborů ministerstva vnitra

Částka 15/1961
Platnost od 25.04.1961
Účinnost od 25.04.1961
Zrušeno k 01.01.1971 (100/1970 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

35

VYHLÁŠKA

Ministra vnitra

ze dne 20. dubna 1961

o služební přísaze příslušníků bezpečnostních sborů ministerstva vnitra

Ministr vnitra stanoví podle § 6 zákona č. 286/1948 Sb., o národní bezpečnosti:


§ 1

Služební přísaha

(1) Příslušníci bezpečnostních sborů ministerstva vnitra vykonávají při nastoupení služby tuto služební přísahu:

"Já, občan Československé socialistické republiky, přísahám věrnost své vlasti, presidentu, vládě a všemu pracujícímu lidu, vedenému Komunistickou stranou Československa.

Slibuji, že budu vždy statečným, čestným a ukázněným příslušníkem bezpečnostního sboru ministerstva vnitra, že budu zachovávat státní a služební tajemství a neustále zdokonalovat své politické a odborné vědomosti. Všechny úkoly uložené zákony, řády a rozkazy budu plnit důsledně a iniciativně. Přísně budu střežit socialistickou zákonnost, chránit výsledky socialistického budování, životy a zdraví občanů, veřejný pořádek, majetek lidu a socialistické vymoženosti pracujících.

Přísahám, že budu vždy rozhodně bojovat proti nepřátelům své vlasti, nepřátelům Sovětského svazu i ostatních socialistických zemí.

Slibuji, že jsem připraven vynaložit všechny své schopnosti a nasadit i život v boji za zájmy Československé socialistické republiky, za vítězství míru a komunismu.

Tak přísahám!"

(2) Služební přísaha se vykoná tak, že přísahající stvrdí předčítanou přísahu podáním ruky tomu, kdo přísahu přijímá.

(3) Po vykonání služební přísahy podepíše přísahající písemné znění přísahy, opatřené datem, kdy přísaha byla vykonána."


§ 2

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařízení ministra vnitra č. 171/1949 Sb., jímž se vydávají předpisy o služební přísaze, o zkušební době, o propuštění v této době a o povolení k uzavírání sňatků příslušníků Sboru národní bezpečnosti.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Barák v. r.

Přesunout nahoru