Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 28/1961 Sb.Vyhláška ministra dopravy a spojů, jíž se vyhlašuje doplňující ustanovení Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích (CIM), vydané k zhospodárnění železniční dopravy soustředěním mezinárodní přepravy zboží na hospodárné cesty

Částka 13/1961
Platnost od 31.03.1961
Účinnost od 01.04.1961
Zrušeno k 01.01.1965 (6/1965 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

28

VYHLÁŠKA

Ministra dopravy a spojů

ze dne 29. března 1961,

jíž se vyhlašuje doplňující ustanovení Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích (CIM), vydané k zhospodárnění železniční dopravy soustředěním mezinárodní přepravy zboží na hospodárné cesty

Ministr dopravy a spojů vyhlašuje podle § 47 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách:


§ 1

Dne 1. dubna 1961 nabývá účinnosti doplňující ustanovení k článku 5 Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích (CIM), přijaté na zvláštní konferenci smluvních států v Bernu ve dnech 5. až 7. července 1960, o zhospodárnění železniční dopravy soustředěním mezinárodní přepravy zboží na hospodárné cesty.

§ 2

Znění doplňujícího ustanovení bude vyhlášeno v Tarifním věstníku ministerstva dopravy a spojů.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1961.


Ministr: Vlasák v. r.

Přesunout nahoru