Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 18/1961 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojních početních prací prováděných strojními početními stanicemi ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství

Částka 7/1961
Platnost od 23.02.1961
Účinnost od 23.02.1961
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

18

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství

ze dne 16. února 1961,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojních početních prací prováděných strojními početními stanicemi ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se Státním úřadem statistickým a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:


§ 1

Základní podmínky dodávky strojních početních prací stanovené vyhláškou Státního úřadu statistického č. 139/1959 Ú. l. platí i pro dodávky strojních početních prací v oboru mechanizace plánovacích, evidenčních a výpočetních prací prováděných strojními početními stanicemi ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství (jako dodavateli) pro jiné rozpočtové a hospodářské organizace v působnosti ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, řízené tímto ministerstvem anebo národními výbory (jako odběratele).


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 23. února 1961.


Ministr: Štrougal v. r.

Přesunout nahoru