Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 11/1961 Sb.Vyhláška ministra těžkého strojírenství o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory

Částka 4/1961
Platnost od 06.02.1961
Účinnost od 06.02.1961
Zrušeno k 01.05.1974 (33/1974 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

11

VYHLÁŠKA

Ministra těžkého strojírenství

ze dne 10. ledna 1961

o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory

Ministerstvo těžkého strojírenství v dohodě se Státní plánovací komisí, s ministerstvem financí a s ústředním výborem Odborového svazu zaměstnanců strojírenství stanoví podle § 18 vládního nařízení č. 92/1958 Sb., kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly:


§ 1

Pro pracovníky získané náborem prováděným podle §§ 10 až 19 vládního nařízení č. 92/1958 Sb. národními výbory pro podniky těžkého strojírenství, platí vyhláška č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení okresních národních výborů.

§ 2

S pracovníky získanými náborem prováděným národními výbory pro podniky těžkého strojírenství budou po 1. lednu 1961 uzavírat okresní národní výbory, popřípadě podle jejich zmocnění místní a městské národní výbory pracovní smlouvy za podmínek uvedených v příloze této vyhlášky a ve vzorové pracovní smlouvě, která je přílohou vyhlášky č. 57/1959 Ú. l.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


První náměstek:

Štěpán v. r.


Příloha k vyhlášce č. 11/1961 Sb.

Stanovení výše poskytovaných náležitostí a podrobnosti podmínek jejich přiznání pracovníkům, kteří nastupují do zaměstnání v podnicích těžkého strojírenství

A. Náborový příspěvek

1. Pracovníci, kteří mají nárok na náborový příspěvek a nastupují do zaměstnání v podnicích těžkého strojírenství v jiných krajích (§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 57/1959 Ú. l.), obdrží náborový příspěvek:

a) při uzavření pracovní smlouvy na dobu časově neomezenou nebo nejméně na tři roky ve výši

celkempři nástupu
(jednorázově)
po
odpracování
1. roku
po
odpracování
2. roku
Kčs 900,-Kčs 300,- Kčs 300,- Kčs 300,-

b) při uzavření pracovní smlouvy na dobu kratší tří roků, nejméně však na dobu jednoho roku ve výši: Kčs 300,- jednorázově při nástupu zaměstnání.

Podniky, kde bude poskytován náborový příspěvek pracovníkům získaným národními výbory, popřípadě pracovníkům, kteří si v dohodě s podniky prodlouží své závazky nejméně o jeden rok, stanoví ministerstvo těžkého strojírenství v dohodě se Státní plánovací komisí a s ministerstvem financí zvlášť.

2. Pracovníkům, kteří nastoupí do zaměstnání v podnicích těžkého strojírenství v rámci kraje (§ 4 odst. 2 vyhlášky č. 57/1959 Ú. l.) tento náborový příspěvek nepřísluší.

B. Příspěvek na zapracování

Pracovníci, kteří nastoupí zaměstnání v podnicích těžkého strojírenství, obdrží příspěvek na zapracování, a to

při práciv časové mzděv úkolové mzdě
v 1. měsíciKčs 250,-Kčs 400,-
v 2. měsíciKčs 200,-Kčs 550,-
v 3. měsíciKčs 150,-Kčs 450,-

C. Náhrada jízdného za cesty k návštěvě rodiny

Ženatým a jim na roveň postaveným zaměstnancům, kteří uzavřou pracovní smlouvu nejméně na tři roky nebo nastálo, se poskytne v každých čtyřech týdnech po dobu odloučení od rodiny náhrada prokázaného jízdného do místa bydliště rodiny a zpět.

Přesunout nahoru