Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 102/1961 Sb.Vládní nařízení o úpravě působnosti národních výborů podle předpisů o využití nerostného bohatství

Částka 48/1961
Platnost od 29.09.1961
Účinnost od 29.09.1961
Zrušeno k 01.01.1968 (69/1967 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

102

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 15. září 1961

o úpravě působnosti národních výborů podle předpisů o využití nerostného bohatství

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 45 odst. 1 zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech:


§ 1

Úkoly náležející podle předpisů o využití nerostného bohatství krajským národním výborům *) přenášejí se na okresní národní výbory, u nichž jsou pro splnění těchto úkolů vytvořeny potřebné předpoklady. O tom, jsou-li u okresního národního výboru vytvořeny tyto předpoklady, rozhoduje krajský národní výbor; před rozhodnutím vyžádá si vyjádření obvodního báňského úřadu.

§ 2

Krajské národní výbory plní úkoly ústředního hospodářského orgánu podle předpisů o využití nerostného bohatství u těžebních podniků řízených národními výbory. *)

§ 3

Nedotčena zůstává působnost krajských národních výborů při dozoru na geologickou službu na ložiskách dobývaných organizacemi národních výborů, na vyhodnocování těchto ložisek a na řádné hospodaření ložiskovými surovinami.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Široký v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 14, § 21 odst. 4, § 34 odst. 2 a 3, § 52 odst. 2 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon).

*) § 13, § 14 odst. 1, § 16 odst. 2, § 21 odst. 2 až 4, §§ 22, 24, § 34 odst. 3, § 37 odst. 2, § 41 odst. 2, § 42 odst. 2 a 3, § 43 odst. 5 horního zákona.

Přesunout nahoru