Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c54/1960 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 54/1960
Platnost od 10.09.1960
Účinnost od 10.09.1960
Zrušeno k 01.01.1968 (128/1967 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ústav technického dozoru

vydal v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány ve smyslu usnesení vlády ze dne 1. června 1960 č. 470

1. změny a doplňky Předpisů a technických pravidel pro stavbu, opravy a umístění parních generátorů (vyhláška č. 186/1957 Ú. l.)

2. změny a doplňky Předpisu a technických pravidel pro stavbu a opravy tlakových nádob stabilních (vyhláška č. 187/1957 Ú. l.)

3. změny a doplňky Předpisů a technických pravidel pro kovové tlakové nádoby k dopravě plynů (vyhláška č. 188/1957 Ú. l.).

Ústav technického dozoru vydal podle § 2 odst. 7 vyhlášky č. 188/1957 Ú. l., o kovových tlakových nádobách k dopravě plynů pod čj. 5849/61 ze dne 3. listopadu 1961 III. doplněk Předpisů a technických pravidel pro kovové tlakové nádoby k dopravě plynů. Podle tohoto doplňku je do odvolání možno láhve pro dopravu kysličníku dusného, používané na území ČSSR, konstruovat a zkoušte na zkušební přetlak 190 kg/cm2 (dosud byl požadován přetlak 250 kg/cm2). Do tohoto doplňku, který nabyl účinnosti dne 3. listopadu 1961, je možno nahlédnout v ústředí Ústavu technického dozoru v Praze 1, Ve smečkách 29 a na všech inspektorátech ÚTD.

Do těchto změn a doplňků možno nahlédnout u ústředí Ústavu technického dozoru v Praze, u pobočky ústavu v Bratislavě a u inspektorátů ústavu v Praze, Teplicích, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně, Ostravě, Bratislavě, Žilině a Prešově.

Změny a doplňky je možno také objednat u ústředí Ústavu technického dozoru, Praha 1, Ve smečkách 29.

Přesunout nahoru