Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 89/1960 Sb.Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství o tvorbě cen a prodeji ojetých osobních automobilů

Částka 34/1960
Platnost od 29.06.1960
Účinnost od 01.07.1960
Zrušeno k 01.01.1967 (99/1966 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

89.

VYHLÁŠKA

Ministerstva všeobecného strojírenství

ze dne 20. června 1960

o tvorbě cen a prodeji ojetých osobních automobilů

Ministerstvo všeobecného strojírenství stanoví v dohodě se Státní plánovací komisí a ministerstvem vnitřního obchodu podle § 5 vládního nařízení č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen, a podle § 1 zákona č. 160/1949 Sb., o vnitřním obchodě:


§ 1

Ustanovení této vyhlášky se vztahují na osobní automobily včetně automobilů s karosérií STW (Station Wagon), které jsou nebo již byly v držení spotřebitele (dále jen "ojetá vozidla"); nevztahují se však na ojetá vozidla, jimž byla příslušným orgánem trvale odňata způsobilost k provozu.

§ 2

Nejvyšší cena, za kterou je možno ojeté vozidlo prodávat a kupovat, je cena utvořená ze základní ceny vozidla odečtením srážky za znehodnocení. Základní cenou vozidla se rozumí maloobchodní cena nového stejného nebo porovnatelného typu vozidla, platná v den, kdy se prodává ojeté vozidlo. Při srážce za znehodnocení se přihlíží k stáří, technickému stavu, vybavení a ostatním vlastnostem vozidla. Srážka za znehodnocení činí nejméně 20 % . Touto nejvyšší cenou se rozumí cena na stanovišti vozidla.

§ 3

Soukromníkům není dovoleno provádět za úplatu zprostředkování prodeje ojetých vozidel.

§ 4

Ministerstvo všeobecného strojírenství může stanovit výjimky z ustanovení této vyhlášky.


§ 5

Vyhláška č. 44/1951 Ú. l. I, o tvoření cen a prodeji ojetých motorových vozidel a jejich přívěsů, se zrušuje.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. července 1960.


První náměstek ministra:

Strakoš v. r.

Přesunout nahoru