Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 75/1960 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích

Částka 29/1960
Platnost od 18.06.1960
Účinnost od 18.06.1960
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

75.

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 2. června 1960

o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích

Předsednictvo Národního shromáždění Republiky československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:


§ 1

K podnícení hmotného zájmu pracujících ve strojních a traktorových stanicích (dále jen "stanice") na plnění a překračování nových úkolů stanic, k rozvíjení socialistického soutěžení a ke zvyšování účasti pracujících na řízení stanice v duchu jednoty zájmů pracujících, stanic a celého národního hospodářství, se zřizují ve stanicích podnikové fondy pracujících.

§ 2

Na podnikové fondy pracujících stanic se vztahují ustanovení zákona č. 23/1957 Sb., o podnikových fondech pracujících a předpisů vydaných k jeho provedení, a to i pro výpočet podílů za první čtvrtletí 1960.


§ 3

Zrušuje se:

a) zákonné opatření č. 25/1956 Sb., o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích,

b) ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 23/1957 Sb., pokud se týká platnosti zákonného opatření č. 25/1956 Sb.


§ 4

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provede je ministr zemědělství v dohodě s ministrem financí.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Krosnář v. r.

Kopecký v. r.

generál armády Lomský v. r.

Barák v. r.

Machačová v. r.

inž. Šimůnek v. r.

dr. Nejedlý v. r.

inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r. dr.

Kyselý v. r.

Štrougal v. r.

Plojhar v. r.

Uher v. r.

David v. r.

Beran v. r.

Ďuriš v. r.

Jonáš v. r.

Krajčír v. r.

dr. Kahuda v. r.

Reitmajer v. r.

dr. Škoda v. r.

dr. Vlasák v. r.

Brabec v. r.

inž. Černý v. r.

dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

inž. Púčik v. r.

Přesunout nahoru