Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 68/1960 Sb.Vládní nařízení o hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami

Částka 25/1960
Platnost od 10.06.1960
Účinnost od 10.06.1960
Zrušeno k 01.08.1991 (238/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

68.

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 3. června 1960

o hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami

Vláda Republiky československé nařizuje podle § 10 odst. 1 zákona č. 63/1958 Sb., o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé:


§ 1

Pro další rozvoj našeho národního hospodářství, zejména pro růst průmyslové výroby, je třeba zabezpečit nezbytné suroviny v dostatečném množství a v potřebné jakosti. K tomu musí být využito především tuzemských zdrojů, k nimž patří také kovový odpad a sběrné suroviny. Je proto nutné věnovat hospodaření těmito surovinami mimořádnou péči jak při jejich vzniku, tak při jejich sběru a spotřebě.

§ 2

(1) Sběr a výkup průmyslového kovového odpadu a úprava průmyslového i neprůmyslového kovového odpadu přísluší podnikům podřízeným ministerstvu hutního průmyslu a rudných dolů (národní podniky "Kovošrot").

(2) Sběr a výkup neprůmyslového kovového odpadu a sběr, výkup a úprava sběrných surovin s výjimkou průmyslového textilního odpadu přísluší od 1. ledna 1961 podnikům podřízeným krajským národním výborům (podniky "Sběrné suroviny").

(3) Výkup a úprava průmyslového textilního odpadu přísluší podniku, který určí ministerstvo spotřebního průmyslu.

§ 3

Podniky, kterým přísluší sběr a výkup, pečují zejména technickoporadenskou službou o dodržování zásad správného hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami a předpisů platných pro zachycování, sběr, výkup, třídění, úpravu a spotřebu těchto surovin.

§ 4

(1) Všechny organizace, u nichž vzniká kovový odpad nebo se vyskytují sběrné suroviny, jsou povinny je zachycovat, shromažďovat a odevzdávat podnikům uvedeným v § 2, pokud jim státním plánem není povoleno je zpracovat ve vlastním podniku.

(2) Znehodnocování nebo ničení kovového odpadu a sběrných surovin je nepřípustné.

§ 5

Národní výbory, především místní a městské národní výbory, organizují ve spolupráci se společenskými organizacemi sběr kovového odpadu a sběrných surovin u obyvatelstva.

§ 6

Předpisy potřebné k provedení tohoto nařízení vydá v dohodě s ostatními zúčastněnými ústředními orgány ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů, pokud jde o hospodaření kovovým odpadem, a Správa pro rozvoj místního hospodářství, pokud jde o hospodaření sběrnými surovinami.


§ 7

Zrušuje se vládní nařízení č. 34/1951 Sb., o sběrných surovinách, a vládní nařízení č. 106/1952 Sb., o přesunu působnosti ve sběru železného a kovového odpadu (šrotu).


§ 8

Toto vládní nařízení nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provedou je ministr hutního průmyslu a rudných dolů a ministr spotřebního průmyslu a vedoucí Správy pro rozvoj místního hospodářství.


Široký v. r.

inž. Černý v. r.

Machačová v. r.

Přesunout nahoru