Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 63/1960 Sb.Vyhláška předsedy Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se upravuje rozhodování o některých dalších dávkách důchodového zabezpečení (pojištění) národními výbory Jihomoravského kraje

Částka 23/1960
Platnost od 26.05.1960
Účinnost od 12.06.1960
Zrušeno k 01.06.1963 (39/1963 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

63.

VYHLÁŠKA

předsedy Státního úřadu sociálního zabezpečení

ze dne 12. května 1960,

kterou se upravuje rozhodování o některých dalších dávkách důchodového zabezpečení (pojištění) národními výbory Jihomoravského kraje

Předseda Státního úřadu sociálního zabezpečení stanoví v dohodě se zúčastněnými ministry a s Ústřední radou odborů podle § 69 odst. 1 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 41/1958 Sb.:


§ 1

O dávkách poskytovaných podle předpisů o důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev, jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících,

o zvýšení důchodů, poskytovaných podle předpisů uvedených v předchozím odstavci, pro bezmocnost, jakož i o zvýšení výchovného, poskytovaného k těmto důchodům, pro bezmocnost, a

o zvýšení starobních a invalidních důchodů přiznaných podle předpisů uvedených v prvním odstavci, které náleží za dobu zaměstnání v pracovním poměru nebo za dobu činnosti v poměru člena výrobního družstva vykonávaných po přiznání důchodu,

rozhodují

ode dne 12. června 1960

Okresní národní výbory v Blansku, v Brně-venkov, v Břeclavi, ve Vyškově a ve Znojmě a Městský národní výbor v Brně-městě,

ode dne 1. října 1960

Okresní národní výbory v Gottwaldově, v Hodoníně, v Jihlavě, v Kroměříži, v Prostějově, v Třebíči, v Uherském Hradišti a ve Žďáru nad Sázavou.


§ 2

Zrušuje se vyhláška č. 135/1958 Ú. l., kterou se přenáší v Brněnském kraji za účelem získání zkušeností rozhodování o některých dalších dávkách důchodového zabezpečení (pojištění) ze Státního úřadu sociálního zabezpečení na výkonné orgány národních výborů tohoto kraje.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 12. června 1960.


Předseda:

Erban v. r.

Přesunout nahoru