Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 42/1960 Sb.Nařízení o sídlech a územních obvodech státních notářství

Částka 15/1960
Platnost od 11.04.1960
Účinnost od 11.04.1960
Zrušeno k 01.04.1964 (95/1963 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

42.

VYHLÁŠKA

Ministra spravedlnosti

ze dne 11. dubna 1960

o sídlech a územních obvodech státních notářství

Ministr spravedlnosti stanoví podle § 1 odst. 1 a § 13 zákona č. 52/1954 Sb., kterým se rozšiřuje působnost státních notářství:


§ 1

Sídla a územní obvody státních notářství se shodují se sídly a územními obvody okresních a jim na roveň postavených národních výborů stanovenými podle zákona ze dne 9. dubna 1960 č. 36 Sb., o územním členění státu.

§ 2

(1) Ode dne účinnosti této vyhlášky pokračuje v neskončeném dědickém řízení státní notářství, které by bylo příslušné, kdyby řízení bylo zahájeno v době účinnosti této vyhlášky.

(2) V ostatních věcech, které nejsou v den účinnosti této vyhlášky u státního notářství zrušeného nebo rozděleného na územní obvody několika nových státních notářství skončeny, pokračuje státní notářství, v jehož obvodu je sídlo dosavadního státního notářství; oddělí-li se pouze část územního obvodu státního notářství, pokračuje v řízení dosavadní státní notářství.

(3) Ustanovení odstavce 1 a 2 se užije též, bude-li třeba vykonat některý úkon ve věci, v níž řízení bylo skončeno přede dnem počátku účinnosti této vyhlášky.


§ 3

Zrušují se vyhlášky:

a) ministra spravedlnosti

1. č. 259/1954 Ú. l. (286/1954 Ú. v.), o sídlech a územních obvodech státních notářství,

2. č. 240/1957 Ú. l., o zřízení státního notářství v Ostrově,

3. č. 195/1958 Ú. l., o zřízení některých státních notářství a vymezení jejich působnosti,

4. č. 183/1959 Ú. l., o organizačních změnách v oboru státních notářství;

b) pověřence spravedlnosti

1. č. 40/1958 Ú. l. (Ú. v.), o zřízení státního notářství v Šuranech,

2. č. 55/1959 Ú. l. (Ú. v.), o zřízení státního notářství Bratislava-okolí a změně územního obvodu státního notářství v Bratislavě.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.


Ministr:

dr. Škoda v. r.

Přesunout nahoru