Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 41/1960 Sb.Nařízení o sídlech a obvodech lidových soudů a sídlech a obvodech krajských soudů

Částka 15/1960
Platnost od 11.04.1960
Účinnost od 11.04.1960
Zrušeno k 01.04.1964 (99/1963 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

41.

NAŘÍZENÍ

Ministra spravedlnosti

ze dne 11. dubna 1960

o sídlech a obvodech lidových soudů a sídlech a obvodech krajských soudů

Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 14 zákona č. 66/1952 Sb., o organizaci soudů:


§ 1

Sídla a obvody lidových soudů se shodují se sídly a obvody okresních a jim na roveň postavených národních výborů a sídla a obvody krajských soudů se shodují se sídly a obvody krajských národních výborů stanovenými podle zákona ze dne 9. dubna 1960 č. 36 Sb., o územním členění státu.

§ 2

Pro územní obvod Národního výboru hlavního města Prahy se zřizuje krajský soud, který se označuje jako "Městský soud v Praze".

§ 3

(1) Působnost soudu v sídle krajské odborové rady ve věcech nemocenského pojištění, určenou v § 395 odst. 1 občanského soudního řádu, a působnost soudu v sídle krajského soudu ve věcech důchodového zabezpečení, určenou v § 395 odst. 2 občanského soudního řádu, vykonává:

a) v obvodu městského soudu v Praze: lidový soud pro Prahu 1,

b) v obvodu krajského soudu v Praze: lidový soud Praha-západ,

c) v obvodu krajského soudu v Plzni: lidový soud Plzeň-město,

d) v obvodu krajského soudu v Brně: lidový soud Brno-město,

e) v obvodu krajského soudu v Bratislavě: lidový soud Bratislava-město.

(2) Pozemkové knihy pro územní obvod městského soudu v Praze vede lidový soud pro Prahu 1.

(3) Podnikový rejstřík vede pro podniky, které mají sídlo

a) v obvodu městského soudu v Praze a krajského soudu v Praze: lidový soud pro Prahu 1,

b) v obvodu krajského soudu v Plzni: lidový soud Plzeň-město,

c) v obvodu krajského soudu v Brně: lidový soud Brno-město,

d) v obvodu krajského soudu v Bratislavě: lidový soud Bratislava-město.

(4) Železniční knihu vede lidový soud pro Prahu 1, lidový soud Brno-město a lidový soud Bratislava-město; knihovní vložky dosavadních zemských desk vede lidový soud pro Prahu 1. lidový soud Brno-město a lidový soud v Opavě.


§ 4

Zrušují se nařízení ministra spravedlnosti

1. č. 22/1954 Sb., kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů a sídla a obvody krajských soudů,

2. č. 60/1954 Sb., kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů v Dunajské Stredě, Čalově, Trnavě, Seredu,

3. č. 31/1955 Sb., kterým se stanoví sídlo a obvod lidového soudu ve Snině a mění obvod lidového soudu v Humenném,

4. č. 2/1957 Sb., kterým se stanoví sídlo a obvod lidového soudu v Šuranech a mění obvod lidového soudu v Nových Zámcích.

5. č. 78/1957 Sb., kterým se stanoví sídlo a obvod lidového soudu v Ostrově a mění obvod lidového soudu v Karlových Varech,

6. č. 85/1958 Sb., kterým se zřizují některé lidové soudy a vymezuje jejich působnost,

7. č. 6/1959 Sb., kterým se zřizuje lidový soud Bratislava-okolí a vymezuje jeho působnost,

8. č. 61/1959 Sb., kterým se mění sídlo lidového soudu v Novém Městě nad Metují.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.


Široký v. r.

dr. Škoda v. r.

Přesunout nahoru