Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 27/1960 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury o změně a doplnění vyhlášky č. 9/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky neperiodických publikací

Částka 11/1960
Platnost od 01.04.1960
Účinnost od 01.04.1960
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

27.

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství a kultury

ze dne 22. března 1960

o změně a doplnění vyhlášky č. 9/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky neperiodických publikací

Ministerstvo školství a kultury v dohodě s ostatními dodavatelskými a odběratelskými ministerstvy (ústředními úřady a orgány) a po schválení hlavním arbitrem Republiky československé stanoví podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:


Čl. I

Ustanovení vyhlášky č. 9/1959 Ú. l., platná pro knižní velkoobchod, se vztahují na Sdružení československých nakladatelství ode dne jeho zřízení *) s odchylkami dále uvedenými.

Čl. II

(1) Ve vztahu mezi nakladatelskými podniky a Sdružením československých nakladatelství se uzavírají hospodářské smlouvy podle ustanovení vyhlášky č. 9/1959 Ú. l. pouze na dodávky novinek; nepoužije se však ustanovení § 3 odst. 1 citované vyhlášky.

(2) Ostatní dodávky ve vztahu mezi nakladatelskými podniky a Sdružením budou smluvně zajišťovány zvláštní smlouvou o skladování a prodeji (§ 186 a násl. zákona) uzavíranou případ od případu na návrh nakladatelství; podrobnosti o uzavírání těchto smluv a o podmínkách skladování a prodeje upraví ministerstvo školství a kultury.


Čl . III

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.


Ministr:

Kahuda v. r.

Poznámky pod čarou

*) Sdružení československých nakladatelství bylo zřízeno ke dni 1. ledna 1960.

Přesunout nahoru