Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 192/1960 Sb.Vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu o změně vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu

Částka 84/1960
Platnost od 30.12.1960
Účinnost od 01.01.1961
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

192.

VYHLÁŠKA

Ministerstva spotřebního průmyslu

ze dne 23. prosince 1960

o změně vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu

Ministerstvo spotřebního průmyslu v dohodě s ministerstvem vnitřního obchodu a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:


Čl. I

Vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu č. 181/1958 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu, se mění takto:

1. Ustanovení § 15 odst. 4 zní:

"Organizace vnitřního obchodu jsou povinny uzavírat dodávkové smlouvy na exportní souběhy textilního zboží vznikající při výrobě pro vývoz v množství, které na ně připadá podle odstavce 1, a konfekci a prádlo vyrobené prokazatelně z exportních souběhů. Tato povinnost se nevztahuje na exportní souběhy výrobků exotických a naprosto nevhodných pro tuzemsko.

Podrobnosti jsou upraveny dohodou, uzavřenou mezi ministryní spotřebního průmyslu a ministry zahraničního a vnitřního obchodu; text této dohody byl zaslán všem zúčastněným organizacím a je též otištěn v Instrukcích ministerstva spotřebního průmyslu částka 60/38 z roku 1960."

2. Ustanovení § 38 odst. 1 zní:

"Pro uzavírání dodávkových smluv na exportní souběhy výrobků sklářských a keramických organizacemi vnitřního obchodu platí ustanovení § 15 obdobně."


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1961.


Ministryně:

Machačová v. r.

Přesunout nahoru