Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 181/1960 Sb.Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1961

Částka 79/1960
Platnost od 17.12.1960
Účinnost od 17.12.1960
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

181.

VYHLÁŠKA

Ministra financí

ze dne 5. prosince 1960,

kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1961

Ministr financí po projednání s krajskými národními výbory a zúčastněnými ústředními úřady a orgány stanoví podle § 16 odst. 1 zákona č. 27/1959 Sb., o družstevní bytové výstavbě:


Čl. I

(1) Průměrný státní příspěvek podle § 7 odst. 1 a 2 vyhlášky ministra financí č. 94/1959 Ú. l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby, ve znění vyhlášky ministra financí č. 47/1960 Sb., na 1 byt v družstevní bytové výstavbě zahájené v roce 1961 se určuje částkou 18 800 Kčs. *)

(2) Státní příspěvek podle odstavce 1 odstupňuje krajský národní výbor podle velikosti obytné plochy nebo počtu obytných místností zpravidla takto:

 Kčs
garsoniera 8 900
byt o jednom pokoji s kuchyní a příslušenstvím 14 100
byt o dvou pokojích s kuchyní a příslušenstvím 18 600
byt o třech pokojích s kuchyní a příslušenstvím 23 200

(3) Krajské národní výbory mohou však odstupňovat státní příspěvek podle velikosti obytné plochy nebo počtu obytných místností i jinak, než je uvedeno v odstavci 2, vyžadují-li toho zájmy řízení bytové politiky v kraji, popřípadě odstupňovat jej podrobněji, a stanovit podmínky pro přiznání příspěvku v určité výši.

(4) Krajské národní výbory jsou povinny při odstupňování státního příspěvku podle odstavce 2, popřípadě 3 dodržet v rámci kraje průměrnou výši státního příspěvku 18 800 Kčs na 1 družstevní byt.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


První náměstek ministra:

inž. Sucharda v. r.

Poznámky pod čarou

*) Tj. 30% průměrného nákladu na byt včetně projektu a pozemku, plánovaného ve státní výstavbě v roce 1961.

Přesunout nahoru