Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 16/1960 Sb.Ústřední sdělení z ministerstva zahraničních věcí

Částka 7/1960
Platnost od 11.03.1960
Účinnost od 11.03.1960
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

16.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva zahraničních věcí

ze dne 11. února 1960

České znění Všeobecné úmluvy o autorském právu a Protokolů č. 2 a 3 uveřejněných spolu s vyhláškou ministerstva zahraničních věcí ze dne 29. prosince 1959 v částce 2 Sbírky zákonů ze dne 29. ledna 1960 pod č. 2, se opravují takto:

I.

Všeobecná úmluva o autorském právu

1. článek III, odst. 1, dvanáctá řádka zní:

". . .každého jiného vlastníka jeho práv, nesou značku © ";

2. v článku V, odst. 1 se slovo

"výlučně" nahrazuje slovem "výlučné".

II.

Protokol č. 2.

V posledním odstavci závěrečného ustanovení se slova

"signatářských států" nahrazují slovy "signatářským státům".

III.

Protokol č. 3.

Odstavec 1 nahrazuje se tímto zněním:

"1. Každý stát, který je smluvní stranou tohoto Protokolu, může při uložení listiny o ratifikaci nebo přijetí Úmluvy anebo o přístupu k ní prohlásit písemným sdělením generálnímu řediteli Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu (dále jen "generální ředitel"), že uložení listiny bude mít účinky pro účely článku IX Úmluvy teprve, až některý jiný stát uvedený v tomto sdělení uloží listinu o ratifikaci, přijetí nebo přístupu".

Náměstek ministra:

Hájek v . r.

Přesunout nahoru