Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 146/1960 Sb.Zákon Slovenské národní rady o náhradách poslanců Slovenské národní rady a o platech předsedy, místopředsedů a pověřenců Slovenské národní rady

Částka 60/1960
Platnost od 13.10.1960
Účinnost od 01.07.1960
Zrušeno k 02.06.1965
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

146

ZÁKON

Slovenské národní rady

ze dne 29. záři 1960

o náhradách poslanců Slovenské národní rady a o platech předsedy místopředsedů a pověřenců Slovenské národní rady

Slovenská národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

(1) Poslancům Slovenské národní rady náleží na úhradu výdajů souvisících s výkonem poslaneckého mandátu náhrada 1000 Kčs měsíčně.

(2) Je-li poslanec Slovenské národní rady současně poslancem Národního shromáždění, obdrží pouze jednu náhradu, a to vyšší.

§ 2

(1) Plat a ostatní náležitosti předsedy, místopředsedů a pověřenců Slovenské národní rady určí předsednictvo Slovenské národní rady.

(2) Jestliže předseda, místopředsedové a pověřenci Slovenské národní rady mají současně jinou státní funkci, náleží jim jen jeden plat s náležitostmi, a to vyšší.

(3) Předsedovi, místopředsedům a pověřencům Slovenská národní rady náhrada za výkon poslaneckého mandátu podle § 1 nenáleží.

§ 3

(1) Náhrada podle § 1 se vyplácí měsíčně předem.

(2) Platy a ostatní náležitosti podle § 2 se vyplácí měsíčně pozadu.

(3) Nárok na plat a ostatní náležitosti vzniká dnem, kdy byl předseda, místopředseda a pověřenec Slovenské národní rady zvolen, a zaniká po třech měsících po skončení funkce.

§ 4

Po dobu výkonu funkce předsedy místopředsedy a pověřence Slovenské národní rady nepřerušuje se pracovní poměr, ve kterém tito funkcionáři byli před nastoupením do funkce. Tato doba se plně zhodnocuje pro účely sociálního zabezpečení.

§ 5

(1) Za účast na schůzích Slovenské národní rady nebo jejích orgánů a za účast při jiných příležitostech z pověření předsednictva Slovenské národní rady, jakož i za dobu potřebnou k cestě na určené místo a zpět náleží poslancům denní dieta 100 Kčs. Poslancům, kteří pobírají platy podle § 2, dieta nenáleží.

(2) Poslanci, kteří jsou zaměstnanci, obdrží za dny uvedené v odstavci 1 od svého zaměstnavatele náhradu ve výši průměrného výdělku vypočteného za poslední tři měsíce. Poslancům, kteří nejsou v pracovním poměru (např. členům jednotných zemědělských družstev) poskytne přiměřenou náhradu za ušlý výdělek Slovenská národní rada.

(3) Poslanci mohou bezplatně používat hromadných dopravních prostředků na území Slovenska; na schůze Slovenské národní rady a jejích orgánů anebo pro cesty z pověření předsednictva Slovenské národní rady a zpět také letadla.

§ 6

Náhrady uvedené v § 1 a ostatní náležitosti podle § 2 odst. 1 jsou náhradami podle § 3 odst. 5 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy.


§ 7

Zrušuje se zákon Slovenské národní rady č. 9/ 1954 Sb. SNR, o náhradách poslanců Slovenské národní rady, a nařízení Slovenské národní rady č. 21/1946 Sb. SNR, o platech předsedy a členů sboru pověřenců.


§ 8

Zákon nabývá účinnosti ode dne 1. července 1960; provede jej předsednictvo Slovenské národní rady.


Strechaj v. r.

Přesunout nahoru