Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 138/1960 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích

Částka 56/1960
Platnost od 28.09.1960
Účinnost od 01.01.1961
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

138.

Zákonné opatření

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 14. září 1960,

kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Zákon č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, se mění a doplňuje takto:

1. § 3 odst. 2 se zrušuje.

2. § 5 odst. 1 zní:

"(1) Způsob vyměření, splatnost a způsob placení poplatků stanoví ministerstvo financí, které může též stanovit, že vedle poplatku se nepožaduje náhrada výdajů spojených s provedením poplatných úkonů."

3. § 10 odst. 2 až 4 zní:

"(2) Ministerstvo financí může přiznat osvobození ode všech nebo jen od některých druhů poplatků i jiným orgánům, osobám nebo skupinám osob, než jsou uvedeny v odstavci 1, stanovit věcná osvobození pro určité úkony, učinit opatření k zamezení nebo zmírnění tvrdostí anebo povolit jiné úlevy.

(3) Ministerstvo financí může pověřit národní výbory a jiné orgány, aby povolovaly úlevy v jednotlivých případech.

(4) Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady mohou poplatky jimi vybírané snížit nebo prominout také z důvodu vzájemnosti nebo z důvodu obecného zájmu."

4. § 10 odst. 5 se zrušuje.

5. § 14 zní:

"Pro řízení, vybírání a vymáhání ve věcech poplatků podle tohoto zákona platí všeobecné předpisy o řízení ve věcech daňových a o vymáhání daní."

6. § 16 zní:

"(1) Správní poplatky jsou příjmem státního rozpočtu.

(2) Ministerstvo financí může stanovit, že poplatky za úkony národních výborů jsou přímým příjmem rozpočtů národních výborů; v těchto případech se poplatky nevybírají kolkovými známkami."


Čl . II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1961.


Novotný v. r.

v z. Valo v. r.

v z. Dolanský v. r.

Přesunout nahoru