Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 135/1960 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se vydávají za účelem dodatkové dovolené zaměstnanců seznamy některých druhů prací a pracovišť

Částka 54/1960
Platnost od 10.09.1960
Účinnost od 10.09.1960
Zrušeno k 01.01.1966 (65/1965 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

135.

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 31. srpna 1960,

kterou se vydávají za účelem dodatkové dovolené zaměstnanců seznamy některých druhů prací a pracovišť

Ministerstvo zdravotnictví stanoví v dohodě s Ústřední radou odborů a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 1 odst. 2 vládního nařízení č. 28/1960 Sb., o dodatkové dovolené zaměstnanců:


§ 1

Seznam druhů prací v laboratořích s vysoce virulentním materiálem

(§ 1 odst. 1 písm. c) vládního nařízení č. 28/1960 Sb.)

Laboratorní práce s vysoce virulentním materiálem jsou:

a) práce s materiálem obsahujícím zárodky moru, asijské cholery, žluté zimnice, pravých neštovic, skvrnivky, Q-horečky, vozhřivky, melioidosy, vztekliny, tularémie, papouščí nemoci a jiných ornitóz, virových zánětů mozku a mozkových blan, toxoplazmózy, listeriózy, uhláku, histoplazmózy, kokcidiomykózy a torulózy a Sabinův virus B, a to

1. při kultivaci mikroorganismů a práce s toxiny,

2. při zpracování materiálu podezřelého z obsahu mikroorganismů,

3. při ošetřování pokusných zvířat infikovaných mikroorganismy,

4. při ošetřování lidí a zvířat, u nichž je podezření z onemocnění některým z mikroorganismů,

5. při zneškodňování kultur mikroorganismů, zbytků materiálů a toxinů nebo

6. při úklidu prostor, kde je zpracováván vysoce virulentní materiál nebo kde jsou chována zvířata infikovaná vysoce virulentním materiálem;

b) jakékoliv práce

1. při kultivaci poliomyelitických virů,

2. při přípravě brucelových antigenů a očkovacích látek, včetně pokusných prací s brucelami,

3. při přípravě salmonelových antigenů a očkovacích látek, včetně pokusných prací se salmonelami, při přípravě fágů a při fagotypizaci,

4. s živými kulturami původce příjice, zejména Nelsonův test nebo

5. s toxiny sporulujících mikrobů.

Seznam druhů prací a pracovišť v infekčních složkách zdravotnických a veterinárních zařízení, v laboratořích a na pracovištích sloužících převážně pro vyšetřování nebo zpracování infekčních materiálů

(§ 1 odst. 1 písm. f) vládního nařízení č. 28/1960 Sb.)

§ 2

Infekčními složkami zdravotnických a veterinárních zařízení, laboratoří a pracovišť, sloužících převážně pro vyšetřování nebo zpracování infekčních materiálů, jsou tato pracoviště:

1. infekční oddělení nemocnic, poliklinik, popř. jiných zdravotnických zařízení a vědeckých, výzkumných, výukových a kontrolních ústavů,

2. infekční části jiných oddělení těchto zařízení, kde jsou umístěni nemocní pohlavními nemocemi, trachomem a růží,

3. patologicko-anatomická oddělení, soudně lékařská oddělení a soudně chemické laboratoře těchto zařízení a veterinární patologicko-anatomická a soudně lékařská oddělení,

4. psychiatrické léčebny a domovy důchodců, kde jsou soustředěni nosiči choroboplodných zárodků,

5. epidemiologická a dezinfekční oddělení hygienicko-epidemiologických stanic,

6. zařízení veterinární služby, kde jsou ošetřována zvířata nakažená nebo podezřelá z nákazy nemocemi přenosnými na člověka,

7. mikrobiologické laboratoře, kde se zpracovává materiál obsahující choroboplodné zárodky nebo podezřelý z přítomnosti těchto zárodků,

8. laboratoře a zařízení, ve kterých se vyrábějí bakteriální antigeny a očkovací látky,

9. izolační a karanténní zařízení pro zvířata nemocná nebo podezřelá z nákazy nebo z nakažení nemocí přenosnou na člověka, sanitní jatky a sanitní oddělení jatek,

10. sběrny uhynulých zvířat a kafilérie,

11. sklady materiálu podléhajícího karanténním opatřením v souvislosti s bojem proti přenosným nemocem.

§ 3

Zdraví škodlivé nebo zvlášť obtížné práce, konané na pracovištích uvedených v § 2, jsou práce

1. při vyšetřování, ošetřování a převozu nemocných přenosnými nemocemi nebo nosičů choroboplodných zárodků,

2. při pitvách, při zpracování pitevního materiálu a zpracování biopsií,

3. při léčení a ošetřování zvířat nakažených nebo podezřelých z nákazy nemocemi přenosnými na člověka a při jiné práci s takovými zvířaty,

4. při zpracování materiálu obsahujícího choroboplodné zárodky nebo podezřelého z obsahu těchto zárodků a při zpracování jiného materiálu v infekčním prostředí,

5. při provádění epidemiologických a epizootologických vyšetřování, při provádění dezinfekce a při její kontrole,

6. při přípravě antigenů a očkovacích látek,

7. při ošetřování infikovaných pokusných zvířat a při jiné práci s nimi,

8. při úklidu pracovišť a při jejich údržbě a opravách,

9. při zneškodňování materiálů obsahujících choroboplodné zárodky a při umývání kontaminovaného nádobí a skla,

10. při manipulaci s rostlinným nebo živočišným materiálem podléhajícím karanténním opatřením v souvislosti s bojem proti přenosným nemocem nebo

11. při manipulaci s průvodními listy, chorobopisy a pitevními protokoly nebo jinými písemnostmi, které přišly do přímého styku s infekčním materiálem nebo které pocházejí z infekčního prostředí.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.


Ministr:

v z. dr. Štich v. r.

Přesunout nahoru