Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 133/1960 Sb.Vyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky č. 205/1958 Ú. l., kterou se provádí vládní nařízení o správě národního majetku

Částka 54/1960
Platnost od 10.09.1960
Účinnost od 01.10.1960
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

133.

VYHLÁŠKA

ministerstva financí

ze dne 27. srpna 1960

o změně vyhlášky č. 205/1958 Ú. l., kterou se provádí vládní nařízení o správě národního majetku

Ministerstvo financí po projednání s národními výbory stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 25 vládního nařízení č. 81/1958 Sb., o správě národního majetku:


Čl. I

Vyhláška č. 205/1958 Ú. l. se mění a doplňuje takto:

1. Čl. 23 odst. 3 zní:

"K převodu nebo k převzetí správy národního majetku ze správy nebo do správy národních výborů dohodou nebo smlouvou nepotřebují přivolení

a) krajské národní výbory,

b) okresní národní výbory, jde-li o národní majetek v hodnotě nepřevyšující 1 000 000 Kčs,

c) místní národní výbory, jde-li o národní majetek v hodnotě nepřevyšující 200 000 Kčs."

2. Do čl. 23 se vkládá za odstavec 6 nový odstavec 7 tohoto znění:

"Krajské národní výbory mohou všeobecně nebo v určitých případech rozšířit oprávnění městských a obvodních národních výborů, které nevykonávají působnost okresních národních výborů, až do výše oprávnění okresních národních výborů, která jim příslušejí podle předchozích odstavců."

Označení dosavadního odstavce 7 se mění na odstavec 8.

3. Čl. 25 odst. 4 zní:

"Ke zcizení národního majetku ve správě národních výborů nepotřebují přivolení

a) krajské národní výbory, není-li třeba přivolení podle odstavce 1,

b) okresní národní výbory, jde-li o zcizení majetku

aa) jiné organizaci socialistického sektoru než státního socialistického sektoru za běžnou cenu v hodnotě do 500 000 Kčs, za nižší než běžnou cenu nebo bezplatně v hodnotě do 100 000 Kčs,

bb) v ostatních případech za běžnou cenu v hodnotě do 100 000 Kčs, za nižší než běžnou cenu nebo bezplatně v hodnotě do 20 000 Kčs,

c) místní národní výbory, jde-li o zcizení majetku

aa) jiné organizaci socialistického sektoru než státního socialistického sektoru za běžnou cenu v hodnotě do 50 000 Kčs, za nižší než běžnou cenu nebo bezplatně v hodnotě do 10 000 Kčs,

bb) v ostatních případech za běžnou cenu v hodnotě do 20 000 Kčs, za nižší než běžnou cenu nebo bezplatně v hodnotě do 4000 Kčs."

4. Do čl. 25 se vkládá za odstavec 7 nový odstavec 8 tohoto znění:

"Krajské národní výbory mohou všeobecně nebo v určitých případech rozšířit oprávnění městských a obvodních národních výborů, které nevykonávají působnost okresních národních výborů, až do výše oprávnění okresních národních výborů, která jim příslušejí podle předchozích odstavců."

Označení dosavadních odstavců 8 a 9 se mění na odstavce 9 a 10.

5. Čl. 29 zní:

"(1) Ústřední úřady, krajské a okresní národní výbory mohou povolovat splátky nebo příročí bez omezení. Ostatní organizace jsou oprávněny povolit splátky nebo příročí u jednotlivých pohledávek nepřevyšujících 20 000 Kčs až do dvou roků; v ostatních případech potřebují přivolení ústředního úřadu, popřípadě přímo nadřízeného krajského nebo okresního národního výboru.

(2) Ústřední úřady mohou omezit oprávnění svých podřízených organizací povolovat splátky nebo příročí bez přivolení, a to všeobecně nebo pro určité případy. Totéž platí i pro krajské národní výbory, jde-li o národní výbory nižších stupňů nebo jde-li o organizace národním výborům podřízené.

(3) Krajské národní výbory mohou všeobecně nebo v určitých případech rozšířit oprávnění městských a obvodních národních výborů, které nevykonávají působnost okresních národních výborů, až do výše oprávnění okresních národních výborů, která jim příslušejí podle předchozích odstavců."


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. října 1960.


V zast. ministra:

Sucharda v. r.

Přesunout nahoru