Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 125/1960 Sb.Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se stanoví obvody a působnost obvodních báňských úřadů

Částka 51/1960
Platnost od 23.08.1960
Účinnost od 23.08.1960
Zrušeno k 01.07.1972 (25/1972 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

125.

VYHLÁŠKA

Předsedy Ústředního báňského úřadu

ze dne 11. srpna 1960,

kterou se stanoví obvody a působnost obvodních báňských úřadů

Předseda Ústředního báňského úřadu stanoví podle § 3 odst. 2 vládního nařízení č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 124/1960 Sb.:


§ 1

Obvody obvodních báňských úřadů tvoří

1. u Obvodního báňského úřadu v Praze:

a) kraj Středočeský bez okresů Kladno, Mělník a Rakovník,

b) kraj Jihočeský;

2. u Obvodního báňského úřadu v Kladně:

z kraje Středočeského okresy Kladno, Mělník a Rakovník;

3. u Obvodního báňského úřadu ve Stodu:

kraj Západočeský bez okresů Cheb, Karlovy Vary a Sokolov;

4. u Obvodního báňského úřadu v Lokti:

z kraje Západočeského okresy Cheb, Karlovy Vary a Sokolov;

5. u Obvodního báňského úřadu v Teplicích:

kraj Severočeský;

6. u Obvodního báňského úřadu v Pardubicích:

kraj Východočeský;

7. u Obvodního báňského úřadu v Brně:

a) kraj Jihomoravský,

b) z kraje Severomoravského okresy Bruntál, Olomouc, Přerov, Šumperk a Vsetín;

8. u Obvodního báňského úřadu v Ostravě:

kraj Severomoravský bez okresu Bruntál, Olomouc, Přerov, Šumperk a Vsetín;

9. u Obvodního báňského úřadu v Bratislavě:

kraj Západoslovenský;

10. u Obvodního báňského úřadu v Banské Bystrici:

kraj Středoslovenský s výjimkou působnosti, která přísluší Obvodnímu báňskému úřadu v Prievidzi;

11. u Obvodního báňského úřadu v Prievidzi:

kraj Středoslovenský s působností výkonu státní báňské správy nad vyhledáváním, průzkumem a dobýváním uhelných ložisek, jakož i nad úpravou a zušlechťováním uhlí prováděnými v souvislosti s dobýváním;

12. u Obvodního báňského úřadu v Košicích:

kraj Východoslovenský bez okresů Poprad, Rožňava a Spišská Nová Ves;

13. u Obvodního báňského úřadu v Spišské Nové Vsi:

z kraje Východoslovenského okresy Poprad, Rožňava a Spišská Nová Ves.

§ 2

Obvodní báňské úřady vykonávají ve svých obvodech státní báňskou správu, pokud není vyhrazena Ústřednímu báňskému úřadu, s tou výjimkou, že výkon státní báňské správy nad vyhledáváním, průzkumem a dobýváním radioaktivních nerostů, jakož i nad úpravou a zušlechťováním radioaktivních nerostů prováděnými v souvislosti s dobýváním náleží zvláštním pobočkám obvodních báňských úřadů.


§ 3

Zrušuje se vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu č. 272/1956 Ú. l., kterou se stanoví obvody obvodních báňských úřadů. Dále je zrušena vyhláška č. 265/1957 Ú. l., kterou se zřizuje pobočka Obvodního báňského úřadu v Banské Bystrici se sídlem v Prievidzi a vymezuje její působnost.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.


Předseda:

v z. dr. inž. Beznekr v. r.

Přesunout nahoru