Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 124/1960 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění vládní nařízení č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy

Částka 51/1960
Platnost od 23.08.1960
Účinnost od 23.08.1960
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

124.

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 10. srpna 1960,

kterým se mění vládní nařízení č. 20/1954 Sb. o organizaci státní báňské správy

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Ustanovení §§ 1 a 6 vládního nařízení č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy, se mění a zní takto:

"§ 1

(1) Státní báňskou správu vykonávají:

1. Ústřední báňský úřad v Praze,

2. Obvodní báňské úřady v Praze, Kladně, Stodu, Lokti, Teplicích, Pardubicích, Brně, Ostravě, Bratislavě, Banské Bystrici, Košicích a Spišské Nové Vsi.

(2) Z pobočky Obvodního báňského úřadu v Banské Bystrici se sídlem v Prievidzi se zřizuje Obvodní báňský úřad v Prievidzi.

§ 6

Zřizovat a rušit obvodní báňské úřady náleží vládě, která též stanoví podrobnější úpravu státní báňské správy."


Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Přesunout nahoru