Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 120/1960 Sb.Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol

Částka 49/1960
Platnost od 18.08.1960
Účinnost od 01.09.1960
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

120.

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 5. srpna 1960

o změnách v organizací vysokých škol

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách:


§ 1

Na Českém vysokém učení technickém v Praze se slučují fakulta inženýrského stavitelství s fakultou architektury a pozemního stavitelství ve fakultu stavební a zrušuje se fakulta ekonomickoinženýrská.

§ 2

Sídlo Vysoké školy dopravní v Praze se postupně přenáší z Prahy do Žiliny; název Vysoké školy dopravní v Praze se proto s účinností od 1. září 1962 mění a zní: Vysoká škola dopravní v Žilině.

§ 3

Na Vysoké škole chemickotechnologické v Praze se zřizuje fakulta automatizace a ekonomiky chemické výroby.

§ 4

Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni se rozděluje na fakultu strojní a na fakultu elektrotechnickou.

§ 5

(1) Název Vysoké školy strojní v Liberci se mění a zní: Vysoká škola strojní a textilní v Liberci.

(2) Vysoká škola strojní a textilní v Liberci se rozděluje na fakultu strojní a na fakultu textilní.

§ 6

Na Vysoké škole zemědělské v Praze se zřizuje fakulta provozně ekonomická se sídlem v Českých Budějovicích.

§ 7

Na Vysokém učení technickém v Brně se slučují fakulta inženýrského stavitelství s fakultou architektury a pozemního stavitelství ve fakultu stavební.

§ 8

Na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě se slučují fakulta inženýrského stavitelství s fakultou architektury a pozemního stavitelství ve fakultu stavební a zrušuje se fakulta ekonomickoinženýrská.

§ 9

Na Universitě Karlově v Praze se zřizuje fakulta s názvem institut osvěty a novinářství.

§ 10

Název university v Brně zní Universita Jana Evangelisty Purkyně v Brně.

§ 11

(1) Fakulta farmaceutická University Jana Evangelisty Purkyně v Brně a fakulta farmaceutická University Komenského v Bratislavě se slučují ve fakultu farmaceutickou University Komenského v Bratislavě.

(2) Na Universitě Komenského v Bratislavě se zřizuje fakulta s názvem institut tělesné výchovy a sportu.

§ 12

Název fakulty výrobně ekonomické na Vysoké škole ekonomické v Bratislavě se mění a zní: fakulta odvětvových ekonomik.


§ 13

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 1. září 1960.


Široký v. r.

Přesunout nahoru