Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 111/1960 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o náhradách poslanců Národního shromáždění

Částka 43/1960
Platnost od 13.07.1960
Účinnost od 01.07.1960
Zrušeno k 01.10.1964 (183/1964 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

111.

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 13. července 1960

o náhradách poslanců Národního shromáždění

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle článku 60 odst. 2 ústavy, na tomto zákonném opatření:


§ 1

(1) Poslancům Národního shromáždění náleží na úhradu výdajů souvisících s výkonem poslaneckého mandátu, náhrada 1 500 Kčs měsíčně. Je-li poslanec Národního shromáždění současně poslancem Slovenské národní rady, obdrží pouze jedinou náhradu.

(2) Předsedům výborů Národního shromáždění přísluší vedle náhrady podle odst. 1 další náhrada 1 000 Kčs měsíčně.

(3) Předsedovi Národního shromáždění náleží funkční plat 8 000 Kčs, místopředsedům Národního shromáždění 5 000 Kčs měsíčně.

§ 2

(1) Za účast na schůzích Národního shromáždění nebo orgánů Národního shromáždění, jichž je poslanec členem, a za účast při jiných příležitostech z pověření předsednictva Národního shromáždění, jakož i za dobu potřebnou k cestám na stanovené místo a zpět, náleží poslanci náhrada 100 Kčs denně.

(2) Poslanci, kteří jsou zaměstnanci, obdrží za dny uvedené v odst. 1 od svého zaměstnavatele náhradu ve výši průměrného výdělku vypočteného za poslední tři měsíce. Poslancům, kteří nejsou v pracovním poměru (např. členům jednotných zemědělských družstev) poskytne přiměřenou náhradu ušlého výdělku stát.

(3) Poslanci mohou bezplatně užívat hromadných dopravních prostředků. Pro cesty na schůze Národního shromáždění nebo jeho orgánů nebo pro cesty, k nimž byli pověřeni předsednictvem Národního shromáždění, mohou včetně cest zpátečních používat též letadel.

§ 3

Náhrady podle § 1 odst. 1 a 2 a § 2 odst. 1 jsou náhradami podle § 3 odst. 5 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy.


§ 4

Zákona č. 62/1954 Sb., o náhradách poslanců Národního shromáždění, se zrušuje.


§ 5

Toto zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění nabývá účinnosti ode dne 1. července 1960.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Přesunout nahoru