Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 102/1960 Sb.Vládní nařízení o zrušení oblastních orgánů státní správy na Slovensku a plavební správy v Praze

Částka 41/1960
Platnost od 11.07.1960
Účinnost od 11.07.1960
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

102.

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 8. července 1960

o zrušení oblastních orgánů státní správy na Slovensku a plavební správy v Praze

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organizaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:


§ 1

(1) V souvislosti s novou ústavní úpravou postavení a působnosti Slovenské národní rady se zrušují:

1. Slovenský statistický úřad,

2. Správa vodního hospodářství na Slovensku,

3. Správa geodézie a kartografie na Slovensku,

4. Správa pro rozvoj místního hospodářství na Slovensku,

5. Slovenský úřad sociálního zabezpečení,

6. Státní arbitráž pro Slovensko,

7. Oblastní inspektorát jakosti potravinářských a zemědělských výrobků,

8. Státní plemenářská správa v Bratislavě.

§ 2

Podrobnosti o úkolech příslušných ústředních orgánů státní správy v souvislosti se zrušením oblastních orgánů uvedených v § 1 stanoví vláda.

§ 3

(1) Zrušuje se plavební správa v Praze.

(2) Působnost dosavadní plavební správy v Praze přechází na plavební správu v Bratislavě.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.


Široký v. r.

Přesunout nahoru